DO vill driva fler fall till Arbetsdomstol

Att missgynna kvinnor på grund av graviditet eller föräldraledighet ska kosta.

Foto: Getty Images

Diskriminering på jobbet

På DO:s webbplats finns bra information om vad som gäller och om de skyldigheter som följer av lagen:

https://www.do.se/arbetsgivare-ska-forebygga-diskriminering

DO har också tagit fram en e-guide till stöd för arbetsgivare att komma igång med det förebyggande och främjande arbetet för att motverka diskriminering:

https://aktiva-atgarder.do.se/

– Är man år 2022 inte medveten om de här frågorna så är det allvarligt, och det kan leda till både kostnader och badwill för arbetsgivaren. Jag tycker att det är viktigt att synliggöra det, säger Diskrimineringsombudsmannen, DO, Lars Arrhenius.

Kunskapsluckorna bland landets chefer tycks alltför stora. Myndigheten får fortfarande in många anmälningar om kvinnor som sägs upp och missgynnas på grund av att de blir gravida, föder barn och tar ut föräldraledighet. Och informationen om att det är solklar diskriminering är inte långt borta.

– Det finns mycket underlag och stöd om detta. Bland annat på vår hemsida, nästan suckar han.

Lars Arrhenius tillträdde som ny DO den 1 december 2020 och han har bestämt sig för att göra en tydlig markering. Inte minst handlar det om fallen där kvinnor sägs upp från provanställningar då de blir gravida, det är nämligen ganska vanligt. Och alldeles för många kvinnor missgynnas på grund av föräldraledighet.

– Jag vill driva fler av de här fallen till Arbetsdomstolen. För mig handlar det om upprättelse. Den här diskrimineringen ger långsiktiga konsekvenser för kvinnor i form av sämre pensioner och sämre löneutveckling, säger han.

Jag vill driva fler av de här fallen till Arbetsdomstolen. För mig handlar det om upprättelse.

Lars Arrhenius

Lars Arrhenius

Foto: Tomas Gunnarsson

1
.

Tidigare har man kunnat lämna tips och klagomål till DO om man ansett sig diskriminerad. Från och med 1 januari i år så gör man en anmälan. Och DO vill driva så många som möjligt av dem vidare.

– Mitt budskap till chefer är väl att tänka till innan. Man får inte missgynna någon när man befordrar, tar ut folk till utbildningar, anställer, avslutar provanställningar eller sätter löner. Och missgynnar man någon på grund av graviditet – ja då är det detsamma som att diskriminera på grund av kön. Och följer man inte diskrimineringslagen, ja då ska det kosta.

De anmälningar som kommer in till DO värderas utifrån bevisläge. Finns möjlighet till förlikning eller tvist i Arbetsdomstol tänker han ta den.

– Ser man tillbaka har vi vunnit en ganska stor andel av de fall vi drivit, säger Lars Arrhenius.

Läs även

Annons