Cheferna mår dåligt på jobbet – ingen bryr sig

Efter pandemin är arbetsmiljö en större fråga än någonsin, många mår dåligt. Cheferna också.

– Chefer glöms ofta bort när vi pratar om arbetsmiljö och hälsa på jobbet. Fokus hamnar mer på medarbetarna men chefen har en oerhört viktig roll och måste få rätt förutsättningar och rätt stöd, säger Cathrine Reineholm, universitetslektor i pedagogik vid Linköpings universitet, som forskar om arbetsmiljö och hälsa.

Cathrine Reineholm menar att brister och problem som funnits länge nu kommer upp till ytan och slår mot arbetsplatser med full kraft. Hög sjukfrånvaro under pandemin har visat att inte finns marginaler när det gäller bemanning, den snabba digitaliseringen har lyft fram kompetensbrist på området vilket skapat stress. Att många jobbat och fortsätter jobba hemma är också en stor utmaning för arbetsmiljö och hälsa.

– Jag tror att många inte har fattat hur stora utmaningar vi har framöver, hur mycket vi kommer att behöva jobba med det här. Vi har en enorm arbetsmiljöskuld att ta tag i.

Om chefen måste jobba över sänder ut signaler till teamet, som säger att ”på den här arbetsplatsen gör vi så här”

Cathrine Reineholm

Cathrine Reineholm

Foto: privat

1
.

Arbetsmiljöansvaret blir också mer omfattande och tuffare. Sjuktalen har ökat stadigt sedan 90-talet. I dag brer sjukskrivningarna ut sig över olika yrkesgrupper och på flera nivåer.

– Fler chefer är i dag stressade och mår dåligt i större utsträckning än man sett tidigare. Chefens roll är avgörande för en välmående arbetsplats. Därför måste organisationer tänka på att satsa på dem med.

Hur då, konkret?

– Kompetensutveckling är ett sätt att satsa på cheferna. En stor del av problemet i dag är kunskapsbrist. Chefer i dag förväntas ha kunskap på väldigt många områden. Då måste de ju få tid att skaffa den kunskapen.

Psykisk ohälsa är till exempel den enskilt största faktorn till varför folk sjukskriver sig, för att klara av att hantera frågor kopplade till psykisk ohälsa krävs att man är insatt.

– Det kan också handla om hur man jobbar med återhämtning eller det kan röra sig om kunskap om arbetsanpassning och rehabilitering. Hur möter man det om man inte kan någonting om det?

I dag är kravet på tydlighet från chefer också större, säger Cathrine Reineholm.

– Många tycker att det är svårt att veta hur man ska hantera kraven på gränsdragning och tydlighet i det nya hybrida arbetslivet.

Här kommer man in på frågor om organisation. Hur ser man till att stötta upp runtomkring så att kompetensutveckling och reflektion kan få plats inom ramarna för rimliga arbetstider?

– Chefer är nämligen också förebilder. Om chefen måste jobba över sänder ut signaler till teamet, som säger att ”på den här arbetsplatsen gör vi så här”

– Chefer har omfattande uppdrag, de måste också vara hållbara.

Läs även

Annons