Chefer uppfattas som miljöbovar

Svenska arbetsplatser för dåliga på återvinning och sopsortering, visar en ny kartläggning.

DE VANLIGASTE MILJÖOVÄNLIGA beteendena SOM FORTFARANDE FINNS PÅ SVENSKA KONTOR

Datorer är alltid anslutna till laddkablar

Man blandar återvinningsbart material

Man slänger mat i det allmänna avfallet  

Datorer lämnas påslagna nattetid

Ljus som surrar hela dagen

Ingen möjlighet att återvinna använda pappershanddukar

Inga laddportar för elbilar

Man diskar saker för hand (och låter kranen rinna under tiden)

Pappersmuggar kastas i kärlet för allmänt avfall 

En kaffebryggare/vattenkokare står på hela dagen

Undersökningen skickades ut till 6000 kontorsanställda i Sverige. 2000 svarade.

Datorer som aldrig stängs av, skrivare som spottar papper och brist på pappersåtervinning är några av de saker som framkommer i undersökningen som Tork Eco Office gjorde på uppdrag av hygien- och hälsoföretaget Essity. 

42 procent av deltagarna i undersökningen anser att arbetsplatser idag är alldeles för miljöomedvetna. 33 procent uppger att de inte är säkra på att deras chef verkligen vet hur man inför miljövänliga metoder och 28 procent säger att chefen inte alls verkar bry sig om planeten.

Samtidigt efterfrågar två tredjedelar av deltagarna ett mer miljövänligt kontor. I undersökningen framkommer också att många anser att de blev mer miljömedvetna när de jobbade hemma under pandemin. Återgången till kontoret ökade medvetenheten om bristerna på miljöstrategier på arbetsplatsen. En fjärdedel vill se miljövänliga initiativ som engagerar alla och lika många vill se arbetsgivarna uppmuntra grön pendling.

Läs även

Annons