Tydligare regler vid uppsägning av personliga skäl

Nya LAS innebär nya regler vid uppsägning av personliga skäl. Vi bad Jonas Stenmo, chefsjurist på Almega, förklara.

Jonas Stenmo, chefsjurist på Almega

Foto: privat

När man som arbetsgivare säger upp en anställd ska det, enligt nya LAS, grunda sig på ”sakliga skäl”, i stället för som tidigare ”saklig grund”.

Syftet med förändringen är att det ska bli lättare att bedöma och förutse om det finns tillräckliga skäl för uppsägning eller inte för både arbetsgivaren och den anställde.

Den stora skillnaden är att man inte längre i samma utsträckning ska tänka på vilken person det gäller, det ska vara mer fokus på själva avtalsbrottet. Tidigare vägde man till exempel in hur viktigt det var för en person att behålla sitt jobb, eller hur troligt det var att personen i fråga skulle göra om den handling som orsakat avtalsbrottet. Sådant spelar ingen roll framöver, i stället ligger fokus på avtalsbrottet, inte på personen, förklarar Jonas Stenmo.

Enligt honom innebär den nya regeln mer förutsägbarhet. Och man slipper situationer där två personer som begått samma avtalsbrott inte behandlas lika.

Det nya regelverket i huvudavtalet innebär inte minst bättre omställningsmöjligheter.

Jonas Stenmo

Nya LAS

Nya lagen börjar tillämpas 1 oktober 2022

Vid uppsägning av personliga skäl kvarstår arbetsgivarens krav att i första hand försöka stödja, varna eller omplacera den anställde.

– Så har det ju varit med gamla LAS. Arbetsgivaren har kunnat resonera som så att den ena personen nog kommer att skärpa till sig och därför får vara kvar, medan den andre måste gå. Så kommer man inte kunna göra i framtiden, säger han.

Jonas Stenmo tycker inte att nya LAS gör det väsentligt enklare att säga upp av personliga skäl, men det blir lättare att avgöra om ett brott mot skyldigheterna i anställningen kan innebära sakliga skäl eller inte.

– Jag tycker att nya LAS som helhet är en förbättring. Det nya regelverket i huvudavtalet innebär inte minst bättre omställningsmöjligheter. Det bör bli mindre fokus på att tvista om uppsägningar och mer fokus på att lämna anställningen och gå vidare med schyssta omställningsvillkor, säger han.

Han menar också att incitamentet att driva rättstvister inte är lika framträdande i nya LAS.

– Tidigare har en uppsagd som gått till domstol för att ogiltigförklara en uppsägning fått behålla sitt jobb i väntan på dom. Så kommer det inte att vara när nya LAS träder i kraft i höst. Det talar också för att arbetstagare kommer att nyttja möjligheter till omställning snarare än att driva tvist för att få tillbaka sin gamla anställning.

Läs även

Annons