Långa avtalstexter efter nytt EU-direktiv

Vad ska man tänka på när man skriver anställningsavtal? Allt, är det korta svaret. Men mycket går att lägga i en bilaga.

"Alla arbetsgivare kan helt enkelt inte uppfylla allt i det."

Foto: Getty Images

Arbetsrättsjurister över hela landet har det senaste året fått många uppdrag som handlar om anställningsavtal. Anledningen är EU:s arbetsvillkorsdirektiv. Ofta blir avtalstexterna väldigt långa. Precis som paragraf 6c, den längsta paragrafen i LAS, och tillika den paragraf som inkluderar arbetsvillkorsdirektivet.

Birgitta Nyström, professor på juridiska institutionen vid Lunds universitet, skrattar gott åt frågan hur arbetsvillkorsdirektivet kan påverka utformningen av anställningsavtalen.

– Direktivet är bara too much. Alla arbetsgivare kan helt enkelt inte uppfylla allt i det. Det är skrivet för att passa alla medlemsländer, men det passar svenska förhållanden dåligt, säger hon.

Det beror enligt henne på att vi har en väl fungerande arbetsmarknad med en hög grad av anslutning till arbetsmarknadens parter. Det har inneburit att vi inte har lika stora problem som andra medlemsländer med de atypiska anställningar som direktivet är menat att reglera.

Ett exempel är att bemanningsföretag ska kunna lämna uppgifter om kundföretag som den anställde ska utföra arbete hos. Ett annat att uppgift om arbetstagarens rätt till utbildning som arbetsgivaren ska tillhandahålla ska finnas med.

Birgitta Nyström påpekar att direktivet inte påverkar själva anställningsavtalet, det reglerar vilka upplysningar som arbetstagaren ska få skriftligt av arbetsgivaren. Men skriver man ett avtal är det lika bra att ta med de upplysningar som arbetsgivaren är skyldig att lämna.

– Informationen behöver inte vara avtalsinnehåll men det är bra om den finns med som en bilaga. Börjar man tvista om vad avtalet säger så får bilagan ett stort bevisvärde.

Börjar man tvista om vad avtalet säger så får bilagan ett stort bevisvärde.

Birgitta Nyström

De fem viktigaste punkterna att ha med i avtalstexten är följande:

Anställningsformen: Tillsvidareanställning, vikariat, tidsbegränsad anställning eller provanställning?

Begynnelselönen.

Vilken dag arbetet börjar.

Arbetstider och arbetstidsmått.

Möjlighet till distansarbete och omfattning för det.

– Något som är viktigt för arbetsgivaren att tänka på, utöver vad som ska finnas med i avtalet, är att särskild visstidsanställning övergår till tillsvidareanställning under vissa omständigheter – bland annat om arbetstagaren varit anställd sammanlagt tolv månader under en period av fem år.

I övrigt konstaterar hon att det bara är att följa paragraf 6 c i LAS.

– Gör man det får man med allt. Den är väldigt uttömmande.

Få berörs av regelverket i nya LAS

Läs även

Annons