”Alla ska känna att det finns hjälp att få om man mår dåligt”

På Spotify finns särskilda "ambassadörer" med uppgift att öka öppenheten kring psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

"Det är okej att inte känna sig okej, det är ett slags mantra här, säger ambassadör Scott Kilmartin, till höger. På bilden också Linn Caldas, ansvarig för initiativet Heart & Soul, och Julia Tan.

Foto:pressbild

För några år sedan uppmärksammade Spotify att psykiska besvär som stress, ångest och depression ofta var anledning till att anställda och chefer hörde av sig till HR för stöd. Samma mönster syntes i användandet av sjukförsäkringen.

– Det speglar ju också samhället i stort, konstaterar Linn Caldas som är globalt ansvarig för mental hälsa och initiativet Heart & Soul på Spotifys huvudkontor.

Psykisk ohälsa omfattar allt ifrån enstaka och mildare psykiska besvär till allvarliga psykiska sjukdomar. Enligt Folkhälsomyndigheten tillhör psykiatriska diagnoser som depression, ångestsyndrom och stressrelaterad ohälsa sedan 2014 de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i Sverige, särskilt bland kvinnor.

Spotify vill förebygga psykisk ohälsa

Heart & soul-initiativet, som lanserades globalt 2018, syftar till att öka öppenheten kring psykisk ohälsa på Spotify på lång sikt, säger Linn Caldas.

– Vi ville inte starta ett projekt med start- och slutdatum, utan väva in tänket i vår kultur. Alla anställda ska känna att det finns hjälp att få om man mår dåligt, man behöver inte klistra på ett leende eller en falsk fasad, säger hon.

Rent praktiskt genomförs arbetet med hjälp av lokala ambassadörer. De driver frågan tillsammans med de anställda på respektive kontor, och har koll på synen på psykisk ohälsa i just det landet. Idag finns det 75 ambassadörer runt om i världen.
– Vi har kontor i Japan, USA, Sverige, överallt… Vi behöver lokala ambassadörer som förstår den lokala kontexten.

Ambassadörer – för ökat välmående

Julia Tan och Scott Kilmartin arbetar båda på huvudkontoret i Stockholm, Julia Tan som researcher och Scott Kilmartin på ekonomiavdelningen. Båda är ambassadörer för sin respektive affärsenhet.
– Jag har länge intresserat mig för psykisk hälsa och har funderat på hur jag kan vara mer delaktig och hjälpa andra människor, berättar Scott Kilmartin som är från Australien men har bott i Sverige i 12 år.

Julia Tan, som flyttade från Kalifornien för jobbet på Spotify i Stockholm, nickar och säger att på alla arbetsplatser hon har varit har hon sökt upp liknande initiativ att engagera sig i.

För fyra år sedan var det få som pratade om psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Linn Caldas

Så kan du arbeta strategiskt och långsiktigt med mental hälsa

1. Definiera en strategi och få ledares engagemang
Formulera organisationens tro på hur förändring kan drivas och skapa en långsiktig strategi som vägleder er i arbetet framåt. Säkerställ att ledningen står bakom strategin.

2. Arbeta tillsammans med anställda från olika områden
Skapa en grupp dedikerade anställda runtom i verksamheten som vill stödja och driva förändring, och arbeta tillsammans i linje med strategin.

3. Ett steg i taget, börja smått
Att driva förändring och minska stigma tar tid, så att närma sig området ett steg i taget är viktigt. Börja förslagsvis med att lyfta kunskapen och stöd kring mindre tabubelagda områden som ångest, stress och depression.

– Alla upplever någon gång i livet psykiska problem eller har närstående som drabbas. Jag själv har brottats med det då och då.

Scott Kilmartin har länge kämpat med stress och ångest, men har inte förrän nyligen kunnat identifiera det. Han har blivit utbränd två gånger.
– Som ambassadör hjälper den personliga erfarenheten, åtminstone behövs en genuin vilja att hjälpa, säger han.

Alla Spotifys ambassadörer presenteras på företagets intranät där många av dem är öppna med sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa.
– När de vågar berätta hoppas vi att fler vågar vara öppna sig. Anställda kan kontakta vilken som helst av ambassadörerna, kanske är det någon som har erfarenheter som liknar dina? säger Linn Caldas.

Alla som antas som ambassadörer genomgår en utbildning i “mental first aid”, ett internationellt certifierat program där deltagarna lär sig att tolka varningssignaler, identifiera om någon är i kris, hur man närmar sig och hur man lyssnar utan att döma.

– Det är viktigt att understryka att ambassadörerna inte är terapeuter, och det ska de inte heller vara, poängterar Linn Caldas och fortsätter:

– Men de ska kunna hänvisa vidare för ytterligare stöd, oavsett om det är till HR, till berörd chef, till professionellt stöd – eller till akutvård.

Hur ambassadörerna blir kontaktade varierar från fall till fall, det kan vara via Slack eller direkt. Men vanligtvis sker det ganska diskret, berättar Scott Kilmartin.

Det svåraste steget för att nå ut tror de alla handlar om rädslan att bli dömd.

Strategiskt arbete mot psykisk ohälsa

– Vi hör mycket om oro över hur det kommer att uppfattas eller påverka arbetet om man berättar, säger Julia Tan. För fyra år sedan var det få som pratade om psykisk ohälsa på arbetsplatsen, enligt Linn Caldas, och det var svårt att hitta företag i Sverige att inspireras av i det strategiska arbetet.

– Vi har sett en enorm förändring de senaste åren. Då kunde vi knappt prata om ångest, nu kan vi prata om våld i hemmet, suicidprevention och ätstörningar. Men vi måste fortsätta tänja på gränserna.

Att arbetsplatser har förändrats i och med pandemin, ökat hybridarbete och växande digitalisering gör det aktiva arbetet för förbättrad psykisk hälsa ännu viktigare, tycker Scott Kilmartin:

– Människor arbetar från överallt och det kan bli rätt isolerat, samtidigt är inkludering och tillhörighet viktigt för att må bra. Ämnet är mer relevant än någonsin.

Hon blev sjuk av att vara chef – berättade inte för någon

Läs även

Annons