– Viktigt att politiken känner att man är lojal

Sedd av 50

Lyhördhet och flexibilitet gör att Ann-Katrin Sundelius klarar balansgången mellan politik och förvaltning. Hon har suttit närmare tio år som kommunchef i Sandviken och stortrivs.

Senast ändrad 13:30, 13 Jun 2018

Efter att ha spenderat många år på annat håll, bland annat nio år som kommunchef i Hedemora, är Ann-Katrin Sundelius sedan 2009 tillbaka i sin gamla hemstad Sandviken som kommunchef. 

– Jag kan inte tänka mig något roligare jobb. Det är omväxlande och spännande och man får lägga näsan i blöt i väldigt mycket, säger hon.

Att vara kommunchef är inte som vilket chefsjobb som helst, påpekar hon. Den ibland luddiga gränsen mellan politik
och förvaltning innebär ständiga avvägningar. Men det är också en utmaning
som sporrar Ann-Katrin Sundelius. Hon trivs med att arbeta nära politiken och betonar vikten av att ha respekt för de lokala politikerna. För att samarbetet ska fungera bra gäller det som kommunchef att vara lyhörd för viljan hos de styrande i kommunen.

– Om politiken vill åt ett visst håll så måste jag vara flexibel och se hur ett sådant beslut kan formuleras, i stället för att säga att det är omöjligt och hänvisa till kommunallagen. Sedan ska det förstås göras rättssäkert. Hur kan jag hitta lösningar som också blir bra för verksamheten?  

En kommunchef behöver vara prestigelös, menar Ann-Katrin Sundelius. Blir något fel är det tjänstemännen som ska kliva fram och tala om varför det brustit, och när det blir bra ska i stället politikerna lyftas fram. 

– Du kan aldrig skylla på politiken, du måste alltid försvara de politiska besluten. Det är viktigt att politiken känner att man är lojal. Jag känner en ömsesidig lojalitet och ett starkt förtroende mellan mig och kommunstyrelsens ordförande, säger hon.

Öppenhet och tydlighet är två andra viktiga faktorer bakom ett väl fungerande samarbete mellan politiker och kommunchef: 

– Det är nog ofta där det brister när det inte fungerar. Att man inte varit tydliga mot varandra.

Att omsättningen av kommunchefer är stor i landets kommuner är ett problem, tycker Ann-Katrin Sundelius. Det riskerar att försvaga förtroendet för både tjänstemannaorganisationen och den politiska organisationen i kommunerna. 

För att upprätthålla en god relation mellan kommunchef och kommunstyrelseordförande krävs professionalitet. Att umgås privat är ingen bra idé. Däremot underlättar humor det vardagliga samarbetet, berättar Ann-Katrin Sundelius:

– Att kunna skratta tillsammans tror jag är viktigt. Det är klart att man blir irriterad ibland och då måste man kunna skoja och prata om det. 

TEXT: EMMELI NILSSON

Fotnot: Ett femtiotal kommuner i Chefstidnignens undersökning har haft samma chef i minst sju år. Bland dem finns Avesta (15 år), Boxholm (13 år) och Finspång (10 år).  

 

up 34