Världen efterfrågar svenska chefer

Sedd av 229

Chefstidningen. Det nordiska ledarskapet är perfekt i en snabbrörlig värld. Men är de nordiska ledarna redo för de internationella bolagen?

Senast ändrad 12:19, 23 Aug 2021
Foto: Getty Images .
Nordiska chefer borde vara högst upp på önskelistan världen över...

En tydlig trend inom internationellt näringsliv är jakten på ett visionärt, syftesdrivet och inkluderande ledarskap där medarbetarna är experter och ledarna faciliterar deras arbete. Genom en icke-hierarkisk kultur kan alla känna sig delaktiga. Ledarna står för visionerna och litar till medarbetarnas förmåga. Ansvar och inflytande flyttas utåt i organisationen. 

– Amerikanska ledarskapsforskare studerar techbolagen i Silicon Valley, kallar ledaskapsstilen ”followership” och försöker få det till att de hittat något nytt. De borde studera IKEA, Volvo och Lego i stället. För det de pratar om är det nordiska ledarskapet. Vi får passa oss så att de inte stjäl det, säger Pernille Hippe Brun, expert på nordiskt ledarskap, författare och ledarskapskonsult. 

Det är med glimten i ögat hon säger det där om att stjäla. Däremot är hon allvarlig när hon talar om ett speciellt nordiskt ledarskap. Hon beskriver i boken ”On the move” vad som utmärker ett nordiskt ledarskap och hur det fungerar i olika miljöer. Boken baserar sig på intervjuer med 58 nordiska chefer, verksamma i olika länder. 

– Det finns skillnader mellan de nordiska länderna, men likheterna är slående, säger hon. 

DE TYDLIGASTE DRAGEN handlar om tillit, inkludering, syftesdrivet och icke-hierarkiskt. Lönegapet mellan chefer och anställda är mindre än i alla andra länder och det gör något med självbilden. För en nordisk chef är det inte konstigt att prata med anställda ”på golvet”. Nordiska chefer är i allmänhet intresserade av att lyssna på sin organisation för att kunna fatta informerade beslut. Det är också något som förväntas av dem. Så är inte fallet i många andra kulturer. Där förväntas chefen fatta beslut utan att lyssna på någon.

Hon konstaterar att förmågan att lyssna är helt avgörande i en snabbrörlig värld där företagen måste kunna byta riktning snabbt. 

- Här har vi en stor fördel eftersom vi är tränade för det. Det finns redan naturligt i våra samhällen – medan andra måste lära sig. 

GRUNDVÄRDERINGARNA i de nordiska samhällena ger, enligt Pernille Hippe Brun, företagen och ledarna här ett försprång. Inte minst när det gäller klimatomställningen. Våra stora bolag kanske kunde ha gjort mer och gjort det snabbare, men många av dem ligger i framkant. 

– Här finns också en tradition av att bolagen har som ett av sina syften att förbättra samhället. Kooperativa bolag är också vanliga. Som Arla till exempel där samarbete och partnerskap har varit framgångsrikt. 

Utmärkande för nordiska ledare är också transparens. Trycket på öppenhet ökar idag i näringslivet. Det kommer både från de yngre generationerna på arbetsmarknaden och från den växande mängden data bolagen har om sin verksamhet. Tillgången på mätbara data kring exempelvis företagens klimatavtryck förväntas kommuniceras på ett transparent sätt. 

– Jämfört med många andra är nordiska ledare mer öppna och transparenta. 

Nu låter det kanske som att nordiska chefer bara kan ge sig ut och erövra världen. Men riktigt så enkelt är det i regel inte. Det är sant att ett nordiskt ledarskap blir alltmer efterfrågat. Men det är också sant att nordiska chefer inte alltid klarar chefsrollen i ett annat land. 

– Det funkar bra på hemmaplan där våra värderingar råder. Men när vi lämnar landet krävs försiktighet annars riskerar vi att uppfattas som väldigt naiva. Det gäller att anpassa sig efter den miljö man ska arbeta i.

Vad är viktigast att tänka på?

– Man måste spela spelet även om man inte gillar det. Är det ett mer auktoritärt ledarskap som efterfrågas är det inte längre en styrka att ställa en massa frågor och låta medarbetarna fatta besluten. Då blir det en svaghet.

Hur ska man då kunna föra in de bra sakerna från det nordiska ledarskapet?

– Det viktigaste för en nordisk ledare som tar ett uppdrag i ett annat land är att inse att man är gäst i ett annat normsystem. Det gäller att anpassa sig och försiktigt införa nya saker. De hundra första dagarna är alltid viktiga för en ny chef. De är ännu viktigare i ett annat land. Men efter en tid kan man börja vrida på volymen lite för att närma sig ”sitt” ledarskap. Få dem att lyssna på dig, gör förändringar efter det. 

Vilka typer av missförstånd kan uppstå?

– Det blir ofta problem kring att vi är för mjuka. Vi tenderar att lita på folk vilket man inte alltid kan göra. Hur vi delegerar kan också skapa osäkerhet. Att säga ”Skulle du ha lust att titta lite på den här frågan, det vore intressant att höra vad du tror om det?” kan vara tydligt i en nordisk kontext där medarbetarna är skolade att ta eget ansvar. I andra kulturer förstår man inte ens att det är en uppmaning att göra något. 

Hur ska vi bli bättre på att mixa nordiskt och internationellt ledarskap?

– Vi har ibland en alltför ödmjuk stil. Och ett för tråkigt sätt att presentera saker på. Släpp jantelagen och börja tala mer till folks känslor. Vi tycker det är en för amerikansk stil, men den fungerar. 

Text: Per Cornell

 

LÄS MER om att Chefa utomlands!

Toppjobbet i Tyskland öppnade nya dörrar

up 110