Så fångar du din publik - bästa råden från retorikexperten

Sedd av 451

Chefstidningen. Förmågan att på ett lockande sätt presentera saker inför grupp blir ett allt viktigare chefsverktyg. Retorikexpert Sofia Kacim vet vad du ska tänka på.

Senast ändrad 23:08, 8 Aug 2021
Foto: Privat..
Retorikexpert Sofia Kacim hjälper chefer att slipa ett viktigt chefsverktyg, förmågan att prata. Så att folk lyssnar.

Vad är det som gör att vissa fångar en åhörarskara med enkelhet medan andra trevande staplar sig fram? Självförtroende och fallenhet? Nervositet och känsla av obehag? Ja, kanske till viss del. Men en hel del bygger på smart struktur, en tro på sig själv och övning som ger färdighet. Det menar retorikexperten Sofia Kacim. 

- Jag möter ofta kunder som vill ha fem tips på hur man blir bättre på att tala inför folk men det är samma sak som att gå till en PT och säga: ”Jag vill vara här en timme och gå härifrån vältränad”. Det går inte riktigt. Det är ett jättetråkigt svar att ge men det krävs träning.

ETT BRA SÄTT ATT ÖVA är att spela in sig själv. Men helst ska man träna inför en fysisk person, som man sen ber om feedback. 

- Och börja inte en eller två dagar innan presentationen utan gör det i god tid. Du gör dig själv en otjänst om du skjuter upp det för att du tycker att det är jobbigt - ta tag i det! Man får investera lite tid för att bli mer trygg i sin talarroll, men får i gengäld ett fantastiskt verktyg. 

Om man är villig att lägga ner tid på att bli bättre, vad ska man då fokusera på?

- Man ska identifiera sina styrkor och svagheter. Lägg krut på styrkorna och använd dem som ett verktyg. Många fokuserar istället på svagheterna men tänker sällan på det de är riktigt bra på. Utgå från att vässa styrkorna, och försök sedan tvätta bort de mest iögonfallande störningsmomenten.

Vad ska man göra om man blir nervös?

- Först och främst behöver man förstå hur man blir nervös. Att bli nervös är inte likadant för alla. Får du darriga händer, blackouts eller något annat? Hitta därefter konkreta sätt att bli av med det som händer.

- Har du darriga händer kanske du vill ha hårda talarkort eller inte hålla någonting alls i händerna? Får du blackouts kan du planera in korta pauser eller frågor till publiken. Det absolut viktigaste är att träna, träna, träna. Det finns tyvärr ingen genväg.

FÖR DEN SOM SKA TALA är struktur både en trygghet och ett välbeprövat koncept. Inom retoriken talar man om en triangel som består av ethos (auktoritet), logos (förnuft) och pathos (känslor). Genom att bryta ner presentationen i en distinkt inledning, mittdel och avslutning skapas en struktur som är enkel att arbeta med och där målet är att få åhörarna att lyssna, förstå och agera.

- Alla inledningar ska vara manusfria. Titta inte på din presentation eller ditt papper utan tala till publiken och få den att vilja lyssna till dig. Du har bara några sekunder på dig att få det här förtroendet. Därför är det viktigt att söka ögonkontakt, ha ett tydligt kroppsspråk och en närvaro.

I mittendelen kommer logiken in, den ska göra att mottagaren förstår budskapet. Här kommer argumenten, stödet för vår tes och fakta in i bilden. Avslutningen har till syfte att få åhörarna att agera och det görs genom att vädja till känslor. 

- Innan vi genomför en presentation behöver vi tänka på vad vi vill få ut av den. Vilken känsla vill vi att människor ska lämna rummet med? Är det hopp, förtvivlan, glädje, nyfikenhet? Oavsett vilken känsla det handlar om är det bra att ha tänkt ut det på förhand så att man därefter kan jobba mot det som ett mål. Då kan man fundera på hur man ska bära sig åt för att gruppen ska känna sig jäkligt pepp på att ta sig an den närmsta veckan, eller till och med känna sig förbannade om det är den drivkraften gruppen behöver.  

UNDER PANDEMIN HAR MÅNGA övergått till att arbeta digitalt. Chefer förväntas plötsligt leda medarbetare på distans, något som varit ovant för många. Att leda på distans är enligt Sofia Kacim svårare än att leda på ett fysiskt kontor. Men det går att använda sig av hjälpmedel för att få till den digitala  kommunikationen.

- Den som presenterar något digitalt ska tänka att den står upp och presenterar något för en liten grupp. Man behöver bygga en ståställning och försöka titta in i kameran så att man ger känslan av att man tittar folk i ögonen. Annars tittar vi ner i ett hörn, på oss själva eller i presentationen och då skapar vi inte den närvaro som vi vill att mötesdeltagarna ska känna. 

Hur kan man jobba med interaktivitet?

- Det beror på gruppens storlek. Med färre deltagare är det enklare att vara interaktiv och ha ett samtal i presentationsform. Det blir mer intimt när det är en mindre grupp och därför behöver man anpassa tempo och talarstil utifrån det. Det går inte att använda sig av lika stora, högtravande ord eller ha lika stora gester som när man talar inför en större grupp. 
- I större grupper får man slänga in retoriska frågor så att man ger känslan av interaktivitet, men här finns inte utrymme på samma sätt att få in frågor och svar. 

Vad kan man göra om deltagarna inte är så aktiva som man önskar?

- Tilltala personer med namn för att väcka deras uppmärksamhet. Hade det varit ett fysiskt tillfälle hade man kunnat använda sig utav rummet genom att gå runt eller närma sig en person. Det ger oss automatiskt uppmärksamhet och håller en person på med telefonen lägger den ner den och riktar blicken åt ens håll.

Vad mer kan man tänka på som presentatör i ett digitalt rum?

- Att anpassa innehållet efter formatet! Folk orkar inte vara interaktivt närvarande lika länge digitalt. Det är viktigt att alltid korta ner presentationen när man kör digitalt. Om folk orkar en 45-minuters dragning i det fysiska rummet så orkar de 25 minuter i det digitala.

Ett vanligt tekniskt hjälpmedel är PowerPoint. Det finns en drös olika på marknaden men hur ska man tänka kring tekniska hjälpmedel egentligen?

- PowerPoints, och liknande verktyg för digitala presentationer, är jätteviktiga men de ska vara stöd, inte något du läser innantill från. Det ska vara mycket mindre information i bilderna än vad vi tror, och om man använder sig av text ska den vara i punktform. Tänk på tiden det tar att ta till sig varje bild! 

Text: Monir Loudiyi

 

 

 

up 124