Överbryggar kulturella hinder

Sedd av 17

HR-konsulten Kinan Halal kom från Syrien till Sverige 2012. Nu hjälper han andra nyanlända att få jobb.

Senast ändrad 13:51, 5 Jun 2019
Foto: Anna Simonsson.
Kinan Halal med lampan som blinkar varje gång han och kollegorna lyckas matcha en kandidat mot ett jobb.

Den vita lampan håller sig lugn just nu. Men när rekryterarna har lyckats matcha en nyanländ kandidat mot ett jobb blinkar den för fullt i olika färger samtidigt som arbetsgruppen spelar musik och dansar. 

– Målet är 80 matchningar under 2019, säger Kinan Halal, senior HR-konsult och delägare i rekryterings- och bemanningsföretaget Novare Potential. 

Företaget startades av bolagsgruppen Novare 2016. Syftet med verksamheten är att leda nyanlända in på arbetsmarknaden och samtidigt hjälpa företag att hitta rätt kompetens. 

En del av arbetet går ut på att röja undan olika hinder som gör arbetsgivare skeptiska mot att anställa nyanlända. När Novare Potential frågade ett 20-tal chefer och HR-personer från olika industrier varför de inte rekryterar nyanlända fick de tre förklaringar: cheferna visste inte hur de skulle hitta målgruppen och de var oroliga över språket och för kulturskillnader.

KINAN HALAL BERÄTTAR att var han och hans kollegor letar beror på vilken kompetens kunden söker. Ofta söker de i grupper för nyanlända på sociala medier. Många gånger översätter de annonserna till olika språk. De går också igenom och ifrågasätter sina kunders kravprofiler. Kräver jobbet verkligen flytande svenska? Behöver personen ha svensk universitetsutbildning? 

Sedan gäller det att läsa cv:n med opartiska ögon. Ingen sorteras bort för att hen skrivit eller layoutat sitt cv på ett visst sätt eller bor för långt bort. Kinan Halal har träffat personer från hela världen och lärt sig se mönster i hur personer från olika områden skriver sina ansökningar. Vissa saker kan vara svåra för svenska chefer att tolka. 

– Många syriska killar läser till exempel på universitetet i nio år. Då kan en svensk chef lätt tro att personen haft svårt att klara sina studier. Men i Syrien är det vanligt att killar drar ut på ett par ämnen för att undvika militärtjänsten.

De som har fått nya jobb kommer från över 25 länder, allt från Syrien till Iran, Kina, Frankrike och Australien. Kinan Halal har bland annat matchat nyanlända administratörer och en skattespecialist till PWC, ett stort antal it-utvecklare till olika bolag och 15 lastbilsmekaniker till Scania. 

KINAN HALAL HAR EGEN erfarenhet av hur svårt det många gånger är att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Till Sverige kom han från Syrien 2012. Han och hans fru var på semester i Göteborg när de fick veta att deras lägenhet i Damaskus hade beslagtagits. De bestämde sig för att stanna här. 

I Syrien jobbade Kinan Halal som rekryteringschef på det internationella telekombolaget MTN. I Sverige var jobbannonserna många och han trodde att det skulle bli lätt att få arbete. 

– Det blev en chock. Jag har, som alla nyanlända, skickat hundratals ansökningar och fick komma på en enda intervju. Det var frustrerande. 

I stället blev det Korta vägen, en arbetsmarknadsutbildning som riktar sig till akademiker med utländsk bakgrund. Kinan Halal gjorde praktik på managementkonsultbolaget Edward Lynx och fick anställning där. 

– I Syrien rekryterade alla bolag själva, det fanns inga rekryteringsfirmor, annars är det ingen större skillnad mot att jobba med HR i Sverige.

2016 började han på Novare Potential och blev delägare efter 1,5 år. I dag känner han ett ansvar som förebild.

– Kandidaterna ser att det kan gå jättebra. Jag försöker alltid peppa och motivera, eftersom jag vet att det kan vara tufft och frustrerande. 

NU STÅR NOVARE POTENTIAL för anställningen under det första året. De erbjuder också en mentor som fungerar som kulturellt bollplank mellan medarbetaren och chefen. Bland annat har de infört en inga-dumma-frågor-zon. Kinan Halal berättar om en chef som uppfattade sin nyanlända medarbetare som osocial, han följde ju aldrig med och fikade. För Kinan Halal berättade medarbetaren att kollegorna fikade mycket, något som han såg som slöseri med tid. Han ville visa chefen att han jobbade hårt.

– Jag förklarade bakgrunden till varför man fikar och berättade för chefen om medarbetarens tankar. I dag har båda ändrat inställning.

För att möta den svenska arbetsmarknadens behov av it-kompetens samarbetar Novare Potential också med KTH kring en intensivutbildning där nyanlända  it-utvecklare får lära sig arbetsmetoder och programmeringsspråk som används i Sverige. 

– Vi rekryterar personer till utbildningen och matchar dem sedan med våra kunder, säger Kinan Halal.

TEXT: Jennie Aquilonius

 

up 28