Obligatorisk träning – pepp eller övervakning?

Sedd av 974

Kan man tvinga någon att träna på arbetstid? "Det är en gråzon", säger Saco:s förbundsjurist Lena Maier Söderberg.

Senast ändrad 13:39, 15 Aug 2018

Träna på arbetstid, annars får du sämre löneutveckling eller till och med löneavdrag. Det kan gälla för anställda på vissa arbetsplatser i Sverige. Men hur hårda krav kan arbetsgivaren ställa på att medarbetarna rör på sig? 

– Det bör finnas någon naturlig koppling mellan träningen och arbetsuppgifterna. Brandmän är ju ett klassiskt exempel, säger Lena Maier Söderberg, som är förbundsjurist på Saco. 

När det gäller brandmän är kopplingen lätt att se. Träningen är en förutsättning för att klara av det fysiskt krävande jobbet. Den som inte tränar uppfyller helt enkelt inte sin arbetsskyldighet. Men på flera av de arbetsplatser som infört obligatorisk träning är arbetsuppgifterna inte alls lika fysiskt tunga. Där är argumenten kanske snarare förbättrad hälsa över lag och ett effektivare utfört arbete. Då blir frågan: Kan man som arbetsgivare hävda att det ingår i en kommuntjänstemans uppgifter att träna, bara för att tjänstemannen kanske får bättre ork på jobbet? 

– I så fall måste träningen på ett naturligt sätt falla inom de arbetsskyldigheter eller arbetsuppgifter man har. Men det är klart att det är en flytande gräns, säger Lena Maier Söderberg. 

Eftersom obligatorisk träning på arbetstid inte har prövats rättsligt finns inga tydliga besked om var den gränsen går. 

Ett företag som har infört obligatorisk träning på arbetstid är Kalmar vatten, vars anställda måste träna två timmar varje vecka. Där har man löst frågan genom att skriva in träningen som en del av arbetsbeskrivningen för olika tjänster. 

Lena Maier Söderberg har dock svårt att se att en arbetsgivare ensidigt skulle kunna införa obligatorisk träning för redan anställda kontorsarbetare.

– Då krävs det nog att man skriver ett lokalt kollektivavtal eller att man omreglerar anställningsavtalen, säger hon till Chefstidningen. 

Även om frågan om obligatorisk träning på arbetstid går att lösa rent arbetsrättsligt tycker Lena Maier Söderberg att det väcker en hel del frågor. 

– Hur hanterar man de som inte kan träna, till exempel äldre arbetstagare? Sen kan jag också tycka att en arbetsgivare borde uppmuntra till att personalen rör på sig. Inte tvinga fram det.

TEXT: JOHANNA KVARNSELL

up 117