Ny metod ska ge friskare personal

Sedd av 93

Chefstidningen. En digital utbildning ska hjälpa chefer att förebygga och hantera psykisk ohälsa. Metoden finslipas nu av forskare - om tre år finns den tillgänglig för alla.

Senast ändrad 11:04, 3 Jun 2021
Foto: Foto: Mattias Pettersson.
Therese Eskilsson, medicine doktor och lektor vid Umeå universitet, tar fram en digital utbildning som ska hjälpa chefer.

Många chefer behöver bli bättre på att prata med medarbetare som lider av psykisk ohälsa. Hur det ska gå till har sysselsatt bland annat Therese Eskilsson, medicine doktor och lektor vid Umeå universitet.

–Vi har sett i vår forskning att chefer upplever det som svårt att prata om psykisk ohälsa. Man känner sig obekväm, säger hon. 

I början av 2000-talet utvecklades ADA-metoden, ”Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång” vid Lunds universitet. Syftet: att personer som varit sjukskrivna för utmattningssyndrom skulle få hjälp att komma tillbaka i arbete. 

Metoden bygger på intervjuer där medarbetaren och arbetsledaren får svara på samma frågor, så som: ”Har arbetsgivaren gjort något för att underlätta arbetssituationen före aktuell sjukskrivning?” 

Några år senare och några mil norrut var Therese Eskilsson i färd med utveckla arbetsrehabiliteringen inom region Västerbotten. 

– Jag hittade den här metoden och tyckte det var en bra grund. Den är väldigt strukturerad och verkade fungera. Metoden ger även en bra bild om medarbetaren och chefen har samsyn eller inte.

Therese Eskilsson och hennes kollegor vidareutvecklade ADA-metoden och inledde ett projekt där 51 personer sjukskrivna för utmattningssyndrom, samt deras arbetsgivare, deltog i strukturerade samtal under ledning av en koordinator. 

– Det som förvånade mig mest under projektet var att cheferna svarade att de fick väldigt mycket kunskap av att vara med. Bland annat om vad psykisk ohälsa är och vilka varningssignaler man ska vara observant på, säger Therese Eskilsson.

Projektet var också lyckat då deltagarnas sjukskrivningsgrad gick ner. Även arbetsförmågan förbättrades signifikant, liksom måendet och den upplevda arbetssituationen. 

De goda resultaten fick Therese Eskilsson att fundera. Tänk om chefer kunde börja använda den här metoden, fast utan en koordinator, för att förebygga psykisk ohälsa och sjukdomar på arbetsplatsen? Sagt och gjort metoden omarbetades igen, och fick namnet AD-A, ”Arbetsplatsdialog för arbetsgivare”. I metodstödet ingick konkreta åtgärder, till exempel råd om hur ett samtal kan gå till, vilka frågor som ska ställas, samt hur arbetet kan anpassas efter sjukskrivningen. 

– En poäng i samtalet är att både medarbetaren och chefen får åtgärder att jobba med. Ansvaret är likvärdigt, säger Therese Eskilsson.

Det kan exempelvis vara att medarbetaren ska be om hjälp när det blir för mycket, och att chefen å sin sida behöver omfördela vissa arbetsuppgifter. Eller att medarbetaren ska få ett eget rum i stället för att sitta i ett öppet kontorslandskap. 

– Då kan man prata om åtgärderna i stället för frågor som ”Hur går det?” och ”Hur mår du?” för det är jättejobbiga frågor att få om man lider av psykisk ohälsa. Det kan upplevas som ett krav – att man förväntas må bra. 

Nu har Therese Eskilsson fått medel att utvärdera AD-A-metoden i ett treårigt projekt. Tanken från början var att besöka verksamheterna som var med i det tidigare projektet, för att hålla en utbildning i metoden och låta cheferna börja använda den. 

– Sedan kom coronan. Då insåg jag att om den här pandemin pågår länge så kommer projektet aldrig gå att genomföra. Om man inte digitaliserar det... Då tänkte jag: varför inte göra utbildningen digital på en gång? Vi vill kunna sprida den, och göra den tillgänglig. Det är heller inte hållbart, varken för personalresurser eller för miljön att fara runt och hålla i utbildningar.  

Arbetet med digitaliseringen har nu inletts och om tre år kommer metoden - helt digital -  finnas tillgänglig för alla, på Prevents hemsida, helt gratis.

Dels kommer man få kunskap om tidiga varningssignaler, som mycket övertid eller upprepad korttidsfrånvaro, dels hur man jobbar med metoden och har dialogsamtal med sina medarbetare. Hur man konkret kan anpassa dialogsamtalen och följa upp åtgärderna. 

Nu jobbar många hemifrån. Hur ser man varningssignaler på distans?

– Det är jättesvårt. Men ett sätt är att ha digitala enkäter. De kan se ut på olika sätt, till exempel kan man använda självskattning, där medarbetare som får höga poäng ombeds kontakta chefen. Eller en generell enkät, där man ser att vissa frågor sticker ut. Då kan man som chef lyfta det i arbetsgruppen: ”Det här verkar många av er uppleva”, och ha möjlighet att säga: ”Jag vill att ni hör av er om ni tycker det blir ohållbart”. Regelbunden kontakt är också viktigt, att prata oftare än vanligt om de här frågorna.  

Text: Klara Stefansson

 

 

 

up 200