Läs chefens dagbok - Ida Stridsberg

Sedd av 281

Chefstidningen. Vem vill inte läsa chefens dagbok? Möt Ida Stridsberg, enhetschef vid Farsta stadsdelsförvaltning.

Senast ändrad 11:53, 14 Jun 2021
Foto: Privata.
Läs Ida Stridsbergs chefsdagbok!

MÅNDAG. GYMPASS & SPECIALISTER

05:00 ringer väckarklockan och det är dags att starta veckan med en timmes gympass. Jag har haft en svacka med träningen, men lagom till våren har energin kommit tillbaka. Hem igen för att få iväg barn till skola och förskola. Svarar på en del mail. Jag sätter fördröjd leverans på en del eftersom jag vet att just de medarbetarna inte vill få mail innan arbetsdagens början, en del skickar jag direkt då jag vet att mottagaren, precis som jag, vill beta av sina mail innan ankomst till kontoret.

Varje måndag förmiddag har vi ledningsgruppsmöte. Denna vecka har vi APT och därför är enhetens två skyddsombud med en stund. Jag ser oss som ett team som hjälper varandra i våra respektive uppdrag. När skyddsombuden lämnat går vi igenom listor, följer upp deadlines och fattar en del nödvändiga beslut. 

Eftermiddagen består av gruppmöte med enhetens specialistsocionomer som tagit fram en ny introduktionsplan för nyanställda. Vi förbereder mottagandet av en ny kollega som börjar i nästa vecka. Specialistsocionomerna har lång erfarenhet och är ett stort stöd till enhetens medarbetare, framförallt till dem som är nya i yrket. 

TISDAG. WALK-AND-TALK

Innan lunch har jag RAK-samtal med en av mina biträdande enhetschefer. Samtalet syftar till att följa upp arbetssituation, motivation och samarbete och se över huruvida arbetet mot målen fortskrider. Jag genomför samtalet under en "walk-and-talk" och passar samtidigt på att få in lite friskvård. Samtalen håller jag med var och en som ligger direkt under mig var 8:e vecka och det är ett bra verktyg för att följa upp att vi är på rätt väg och att jag bidrar med det stöd som behövs. 

ONSDAG. TUFF OMORGANISATION

Under eftermiddagen har jag ett uppföljningsmöte med fackliga representanter efter en omorganisation jag genomfört. Jag tog beslut om att dra in en tjänst för att istället tillsätta ytterligare en biträdande enhetschef för att möjliggöra ett närmare ledarskap för enhetens medarbetare som de senaste åren ökat i antal. Som inför nästan all form av förändring fanns misstro och oro bland medarbetarna vilket ledde till spänningar och många drogs med i en negativ spiral. Jag har varit trygg i mitt beslut, även om det varit kämpigt att hålla modet uppe emellanåt. Uppföljningen gick bra. Den nya organisationen har satt sig och både jag och de fackliga representanterna kunde se hur medarbetarnas inställning börjar förändras till att se möjligheter och hopp. Det slår mig att jag måste låta förändringar ta tid och att jag ska fortsätta vara öppen och transparant kring de beslut jag tar för att få medarbetarna med mig även i tuffa beslut.

TORSDAG.TEKNIKSTRUL & GODA EXEMPEL

Eftermiddagens APT-möte börjar som alltid med teknikstrul. För en enhet med socionomer som brinner för det fysiska mötet med människor har det varit viktigt att identifiera digitala kompetenser hos medarbetarna. Många hjälper varandra för att få tekniken att fungera. I år har vi ett återkommande tema på APT om suicidprevention. Jag blir så stolt över att få ta del av medarbetarnas tankar och reflektioner. Diskussionerna täcker in både hur vi på ett bättre sätt ska möta klienter med suicidala tankar, men också hur vi påverkas och ska ta hand om oss själva som hjälpare.

Varje APT avslutas med en lägesrunda. Det är ett bra sätt att skapa större förståelse och ett försök att skapa större gemenskap på enheten. Under lägesrundan brukar deltagarna även lyfta goda exempel. Just denna vecka lyfts en medarbetare som gjort ett bra arbete med en bostadslös barnfamilj. Många hejarop kommer i kommentarsfältet från kollegorna och det blir ett bra avslut på mötet.

FREDAG.VECKOBREV & INNOVATION

Varje fredag skickar jag ut ett veckobrev där jag samlar ihop veckans information. Det är ett bra sätt att nå ut direkt till medarbetarna, och samtidigt tacka dem för deras insats den här veckan.

Vid 09.00 startar enhetens processråd som vi har en gång i månaden. Processrådet leds av vår verksamhetsutvecklare och består av ledningsgruppen och medarbetare som representerar sina olika verksamhetsområden. Alla medarbetare har när som helst möjlighet att skicka in förbättringsförslag på hur vi kan utveckla verksamheten, både på detaljnivå och på större strategisk nivå. De medarbetare som representerar sina verksamheter får alla förbättringsförslag skickade till sig i god tid för att hinna inhämta sina kollegors synpunkter. Den här månaden har vi sju förslag att gå igenom. Jag njuter av att se hur engagerade mina kollegor är och känner stolthet över deras ansvarstagande.

På eftermiddagen har några medarbetare bjudit in till digitalt eftermiddagsfika med musikquiz som genererar många skratt.

 Väl hemma packar familjen bilen och åker till landstället över helgen. Känns skönt med lite miljöombyte för att ladda om på nytt inför en ny arbetsvecka.

 

FAKTA: Det här är Ida Stridsberg. 

32 år, socionom och chef för enheten arbete, integration och bistånd vid Farsta stadsdelsförvaltning. 

Chef för 52 medarbetare. 

Har tidigare arbetat som socialsekreterare, samordnare och biträdande enhetschef inom samma verksamhetsområde.

 

 

 

up 199