Lär känna dig själv - så blir du en bättre chef

Sedd av 833

Chefstidningen. Chefer ägnar mycket tid åt att försöka förstå och påverka yttre faktorer. Men vad händer om vi vänder blicken inåt?

Senast ändrad 10:34, 11 Maj 2021
Foto: Jesper Anhede.
Malin Rapp på Selfleaders konstaterar att vår självinsikt tycks påverka andra. "Den som har självinsikt visar sig också samverka mycket bättre med andra", säger hon.

 

Det finns all anledning för chefer att förstå det här med självledarskap om man frågar Malin Rapp, ledarutvecklare på utbildningsföretaget Self Leaders. Inte minst nu när chefers vardag präglas av ovisshet kopplat till medarbetares mående, samhörighet och faktiska arbetsuppgifter.

- Många har anpassat sitt arbetssätt till det “nya normala”, men har medarbetare fått verktygen de behöver för att öka sitt välmående och samtidigt skapa goda samarbeten och hållbara resultat? undrar Malin Rapp.

Enligt henne handlar det om att ge medarbetare förutsättningar att utveckla sitt självledarskap. Vilket ställer andra krav på chefer, det innebär att gå från att ”styra och kontrollera” till att ”engagera och skapa tillit”. Om du som chef vill ta självledarskap på allvar handlar det om att sätta tydliga ramar och förväntningar och samtidigt möjliggöra till flexibilitet att agera på egen hand. Malin menar att chefer som är välgrundade i sina personliga värderingar verkar hantera förutsättningar för självledarskap bättre. 

Men vad är då självledarskap? 

- Det handlar om att bli medveten om sina drivkrafter såsom värderingar och styrkor, för att sedan aktivt agera utifrån dessa och bidra till gemensamma mål och en hållbar riktning. 

Samt ta ansvar för sin egen utveckling och hantera känslor. Att ta välgrundade beslut, istället för att ta dem i affekt. Viktiga förmågor att praktisera är öppenhet, perspektivtagande och inlyssnande, säger Malin Rapp och tillägger att det också handlar om att upptäcka sina inte så smickrande skuggsidor.

-Våra skuggsidor är ofta våra styrkor, som fått gå lite för långt. Till exempel min styrka nyfikenhet, går den för långt ställer jag för många frågor eller tränger mig på - då blir andra obekväma. Med insikten om det och genom feedback från andra kan jag ta ansvar för att balansera den styrkan, så det inte går till överdrift.

Lite låter det som att gå i terapi?

- Ja faktiskt, men självledarskap är mer agerande än utredande. Det handlar om att leda sig själv i arbetslivet. Det är ett framåtsträvande även om det handlar om att förstå sig själv, samt skapa öppenhet i vad som fungerar bra och mindre bra. 

Malin Rapp och kollegorna på Self Leaders har sina rötter på Handelshögskolan i Stockholm. Det som började som en kurs är nu ett företag som hjälper organisationer att bygga hållbara och ansvarstagande kulturer genom självledarskap. De har tagit fram en forskningsbaserad metod och stöttat ledare i över 400 organisationer i 50 länder.

I ett forskningsprojekt där Stockholms universitet och KI nyligen använde Self Leaders metod såg man tydliga effekter av självledarskap. Under ett halvår studerade man personer som fick lära sig verktyg för att utöva självledarskap. Samtliga uppvisade ett ökat välmående, samtidigt som de uppgav sig ha fått fler meningsfulla relationer såväl privat som på jobbet.

- Intressant i studien är hur vår självinsikt påverkar andra. Den som har självinsikt visar sig också samverka mycket bättre med andra, säger Malin Rapp. 

Text: Helene Claesson Jennische 

 

 

up 121