Frågan skjuts neråt i organisationen

Sedd av 11

En ledare som har koll på etik fattar mer genomtänkta beslut. Men alla tar inte det ansvaret, visar forskning.

Senast ändrad 11:50, 16 Aug 2018

”Med etikens hjälp är det möjligt att systematiskt bedöma konsekvenserna av olika handlingsalternativ, innan man fattar större beslut.” Så skriver etikforskarna Anna T Höglund och Erica Falkenström i rapporten Etisk kompetens i ledning och styrning av vården. Forskarna har granskat den etiska kompetensen hos politiker, opolitiska tjänstemän och vårdgivarnas högsta chefer inom Stockholms läns landsting, SLL. Rapporten visar att etiken hade en mycket svag ställning, särskilt i jämförelse med ekonomi och budget.

Inom SLL fanns det till exempel inte några tydliga mötesplatser där politiker, tjänstemän och vårdgivarnas högsta chefer diskuterade etiska aspekter av ledning och styrning av vården. Forskarna såg istället en tendens att lägga etiskt ansvar utanför maktstrukturen. 

– Tanken på etik skjuts neråt i organisationen. Eftersom alla etiska riktlinjer är kliniskt utformade tänker många att frågan ligger på läkarna och sjuksköterskorna. Men ledningen måste organisera för att personalen ska kunna ta etiskt ansvar, säger Anna T Höglund.

Etiska värden som jämlik vård och delaktiga patienter hade en stark ställning i landstingets styrdokument. Men dokumenten gav ingen praktisk vägledning. Det får till följd, menar forskarna, att dokumenten kräver hög etisk kompetens av personalen som ska följa dem.  

– När etikdiskussionerna saknas på ledningsnivå är risken att vården inte kan förverkliga de etiska krav som finns i lagar och riktlinjer. De värsta effekterna vi kan få är sjukskrivningar och att de som ska ge vård blir utmattade. Det blir en etisk stress eftersom personalen känner att den inte kan uppfylla de etiska krav som är en sådan viktig del av hälso- och sjukvården.

TEXT: JENNIE AQUILONIUS

up 13