Fortsatt distans eller tillbaka till kontoret?

Sedd av 294

Chefstidningen. Vi ställde höstens hetaste fråga till två HR-chefer som landat i helt olika lösningar.

Senast ändrad 15:30, 21 Sep 2021
Anna Fredrixon, Chief HR Officer vid Kry och Anna Gullstrand VP People på Mentimeter har valt olika lösningar i höst.

Vårdföretaget Kry respektive presentations- och frågeföretaget Mentimeter har valt olika vägar i höst. Där de förstnämnda valt ”digital first” med tillhörande ledarskap, har de senare satsat extra mycket på kontoret.

- Vi tror på att låta medarbetarna välja själva var de vill jobba, så länge det är förenligt med roll och säkerhet. Vi litar på våra medarbetare - det är inte vad du går till, utan vad du gör som är viktigt, säger Anna Fredrixon, Chief HR Officer vid Kry, innan hon tillägger:
 
- Sen har vi vissa som mått dåligt av att jobba hemma och för dem kommer vi att erbjuda kontor. Vi ger medarbetarna ansvar att välja, distribuerat arbetssätt kallar vi det. Men det ställer även krav på oss som arbetsgivare. Det gäller att ha processer för hur man har regelbunden avstämning med medarbetarna. Vi har veckovisa digitala medarbetarundersökningar samt även “one-on-ones” mellan chef och medarbetare för att stämma av läget. 

- Framgångsrikt ledarskap bygger på tydliga mål och förväntningar, avstämning, struktur och kommunikation. Att medarbetarna förstår vad man förväntas bidra med och varför. Det här kräver mer struktur och transparens digitalt, eftersom man inte hör och ser allt som när alla är inne på ett kontor, säger Anna Fredrixon.

FÖRETAGET MENTIMETER HAR VALT en annan väg. Här är utgångspunkten att göra kontoret så attraktivt att medarbetarna av egen vilja ska välja det framför det digitala alternativet. Dels för att man menar att företagsandan stärks, dels för att man tror att chefen har större möjlighet att se till att medarbetarna jobbar bra, samtidigt som psykologisk trygghet, teambyggande och allmän hälsa främjas av att vara en del av ett fysiskt sammanhang.

- Vi kommer att vara flexibla men vi vill att alla ska tänka efter. Har jag till exempel precis börjat hos oss tror jag att det går snabbare att bli effektiv om man lär känna sina kollegor, kan fråga snabbt och bygga relationer. 
Vi jobbar mycket med hur vi ska leda våra grupper baserat på forskning. Därför vet vi att det är otroligt viktigt att vi bygger trygghet och ser varandra. Sen, när vi är högpresterande, kan gruppen bestämma precis hur de vill jobba. Först när man litar på varandra och inte tar saker personligt kan vi ge mycket ansvar till individerna att resonera med sitt team om ett smart beslut. Det jag inte vill landa i är att man bara tänker på individuella behov utan också funderar över gruppens och företagets. Vi tror att det fysiska mötet är en viktig del i ekvationen, säger Anna Gullstrand VP People på Mentimeter.

Mentimeters sätt att se på höstens återtåg bottnar till syvende och sist i ett värnande om människan, menar Anna Gullstrand, även om de faktiska resultaten skulle kunna visa på att produktivitet inte tappas.

- Effektiviteten och produktionen är på topp men man glömmer bort människan. En fallgrop är högpresterarna där man kanske inte tänker på att det är en stor förändring för människor att börja leda eller ledas på distans. Många undersökningar visar att produktiviteten varit hög men vad gör det med oss människor att inte träffa våra kollegor, frågar Anna Gullstrand retoriskt:
Det känns kanske bra att slippa pendla och att kunna lägga in en tvätt men det har inte gjorts tillräckligt mycket studier neurologiskt på vad som händer med oss i längden. Vi människor är sociala varelser. Ett av Mentimeters värdeord är inkludering och något vi är stolta över är att folk ofta blir vänner här. Vi har som ambition att vara mer än ett jobb, vi jobbar en tredjedel av tiden i livet - se då till att den tiden  blir wow! 

Text: Monir Loudiyi

up 108