"Flexibiliteten skapar nya utmaningar för våra chefer"

Sedd av 394

Chefstidningen. Hur skapar man tillit bland medarbetarna? I vanliga rum? I digitala rum? SVT satsar stort på chefsutbildningar i höst.

Senast ändrad 15:05, 7 Okt 2021
Therese Östling är HR-chef på Svt.

CHEFSPANELEN ställer vi löpande aktuella frågor till chefer. Den här gången; Tillbaka till kontoret eller fortsatt distans? Hur går era tankar i höst? 

"Det är fortfarande hemarbete som gäller för alla som kan hos oss. Detta kommer att gälla fram till 15 oktober vad vi vet nu. Vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten anger och kommer fortsättningsvis att ha en samordningsgrupp som föreslår förändringar i våra coronariktlinjer. Under våren har vi jobbat med ett projekt som heter ”Ditt nya arbetsliv”. I det uppdraget har vi tagit fram vad som ska gälla när pandemin är över. Arbetet har gjorts med breda inspel från medarbetare i olika delar av företaget. Grundinriktningen är att vi i framtiden arbetar flexibelt. Arbetsplatsen på SVT är alltid vår utgångspunkt, men om verksamheten tillåter ska det finnas möjlighet till distansarbete i högre grad än tidigare.

Vi är medvetna om att flexibiliteten skapar nya utmaningar för våra chefer. Därför startar vi i höst en pilot på en intern ledarskapsutbildning om inkluderande ledarskap, tanken är att utbildningen ska stärka cheferna i att skapa tillit, både i "vanliga" rum och i digitala rum. Utbildningen kommer också handla mycket om att utveckla självledarskap och faciliterande ledarskap. Förhoppningen är att alla våra chefer ska få gå den här utbildningen, som är digital, så småningom."

 

Therese Östling, HR-chef, SVT

 

up 104