Fem chefer på fyra år

Sedd av 100

Pajala, Dorotea och Tomelilla toppar listan över de kommuner som haft flest direktörer sedan förra valet. Kommunalråden är överens om att många chefsbyten är problematiskt.

Senast ändrad 13:31, 13 Jun 2018

Nytt jobb, pensionsavgångar, frivilliga uppgörelser – och så tillförordnade chefer som täckt upp mellan de ordinarie. Det är orsakerna till att så många kommunchefer avlöst varandra i Pajala, Dorotea och Tomelilla de senaste fyra åren. Jan Larsson är en av kommunstyrelsens två ordföranden i Pajala. Han ser problem med att byta kommunchef ofta.

– Vi tappar fart varje gång. Det är inget att sticka under stol med, det är inte bra att byta kommunchef för ofta. Det blir en oro i organisationen, säger Jan Larsson.

I Pajala slutade en kommunchef efter en uppgörelse med arbetsgivaren. Det uppstod en kris där även kommunstyrelsens dåvarande ordförande slutade. En annan kommunchef fick nytt jobb på ett gruvbolag.

De tre kommuner som har haft högst chefsomsättning har alla färre än 15 000 invånare. Det innebär ofta tuffa utmaningar för kommunernas tjänstemän.

– Vi har stor utflyttning och har haft det väldigt svettigt ekonomiskt. Nästan hundra personer om året flyttar härifrån samtidigt som behoven och lönerna ökar. Naturligtvis har det varit tungt för tjänstemännen och inte minst kommunchefen, säger Jan Larsson.

Gaby Bisping, kommunstyrelseordförande i Dorotea sedan den första maj, är inne på samma spår. Små kommuner har problem som större kommuner slipper.

– Vi söker chefer till olika verksamheter och får inte napp. Då ramlar ansvaret i första hand över på kommunchefen, som måste vara kunnig inom oerhört många områden. 

Både hon och Jan Larsson i Pajala upplever svårigheter med att få tillräckligt många och kvalificerade sökande när chefer ska rekryteras till kommunen. Gaby Bisping tror också att det i små kommuner finns en större risk att politiker kliver över gränsen till tjänstemännens ansvarsområden, vilket hon ser som ett av skälen till att en kommunchef valde att sluta för ett par år sedan.

– Man blir inblandad i så mycket, alla känner varandra. Då krävs det att man vågar säga stopp. Man måste ha tillit, en öppen dialog och tydliga roller. Det gäller både tjänstemän och politiker, säger hon.

I Tomelilla har en kommunchef gått i pension och en har slutat efter en överenskommelse. 

– Vi valde att köpa ut, det var en ömsesidig överenskommelse, säger Tomelillas kommunstyrelseordförande Leif Sandberg. 

Han tycker det är viktigt med samsyn och personkemi för att samarbetet med kommunchefen ska fungera väl. 

– Det är höga krav på en kommunchef. Vi sitter i en verksamhet som befinner sig i ständig förändring. I slutänden är det politiska uppdraget större, vi har fått ett tydligt mandat att verkställa vår politik. Politiken kan ta krumbuktsteg och då måste tjänstemännen hänga med, säger Leif Sandberg.

Även han upplever nackdelar med att byta kommunchef ofta.

– Det blir ett kontinuitetsproblem. När många lämnar tappar vi tempo.

TEXT: EMMELI NILSSON

up 76