Experten: Tilliten är helt avgörande

Sedd av 67

Päivi Riestola, universitetslektor vid Högskolan i Borås, ser likheter mellan ett valvinnande parti och de företag som i hög hastighet försökte slå igenom under IT-boomen.

Senast ändrad 16:28, 1 Feb 2018

Hur kan man förbereda sig inför valet?

– I företagstermer skulle man kunna tala om att partierna har en stark affärsidé, men att de har ett behov att också fundera över arbetsplatsfrågorna. Jag uppfattar det som att de här organisationerna är väldigt fokuserade på det partipolitiska. Det är viktigt att man då inte tappar bort det organisatoriska, att det finns regler och rutiner, annars faller ju resten. Även om det inte finns möjlighet till långsiktig planering får man ändå försöka skapa ett långsiktigt tänk. mp hade till exempel intresseanmälningar och började förbereda sig på olika sätt, men hela tiden under förutsättningen att de inte alls visste vad som skulle hända. Det är nog också vad som kan göras: att skapa en systematik och struktur så att man är beredd när det är dags, att hitta kompetens och kompetensutveckla så långt det går. För m handlade det också om att ha rutiner för vad som händer om man efter valet plötsligt förlorar jobbet. Att ena dagen ha ett jobb med högt tempo och nästa dag stå utan påminner om situationen för elitidrottare. Då finns risken att man går in i en depression. En medvetenhet om det måste finnas i organisationen.

Vad behöver cheferna ha i bakhuvudet?

– Utöver att förbereda sig så gott det går så tror jag att det är viktigt att man vågar lita på opolitiska tjänstemän som jobbar i regeringskansliet och som man efter valet kommer börja jobba med. Det är ju personer som ena dagen jobbar för en högerregering och nästa dag ska jobba för en vänsterregering. För att den nya regeringen ska fungera behövs stabilitet, det finns bland de opolitiska tjänstemännen som har jobbat i flera år och har färdiga rutiner och regelverk. Tilliten har en avgörande betydelse. Om den inte finns så finns risken att den nya regeringen börjar detaljstyra verksamheten. Forskning visar att förmågan att kunna lita på personalen är väldigt viktig. Här gäller det inte bara att ha regler för hur arbetet ska fungera utan även en styrning som handlar om normer och värderingar, där man bygger en ömsesidig respekt mellan de opolitiska tjänstemännen, politiker och politiska tjänstemän. 

Kan man dra några paralleller? 

– Situationen påminner lite om entreprenörer som har en stark affärsidé och anställer snabbt och försöker få verksamheten att rulla. Ett exempel är ju vad som hände under it-boomen vid millennieskiftet där företag hade starka affärsidéer men inte var så insatta i saker som arbetsmiljö, arbetsrätt, lönesättning, personalfrågor.

TEXT: MAX BYSTRÖM

Läs mer
Miljöpartiet: Vi hade kunnat förbereda oss mer
Moderaterna: Det är en oerhört märklig period

up 54