"Det krävs modiga ledare som kan få andra med sig"

Sedd av 430

Chefstidningen. Gunilla Holmberg är hållbarhetschef för Skanskas mest fossiltyngda verksamhet. Om 25 år ska den vara helt klimatneutral.

Senast ändrad 14:49, 22 Apr 2021
Foto: Christian Andersson.
Jag har sökt mig till Skanska för att få vara med om den här omställningen, säger Gunilla Holmberg, hållbarhetschef på Skanska Industrial Solutions.

Gunilla Holmberg har ett livsviktigt uppdrag. Hon ska bidra till att Skanskas mest fossilintensiva verksamhet blir klimatneutral. Som hållbarhetschef för Skanska Industrial Solutions behöver hon inte sitta sysslolös om dagarna, så att säga. 

Bolaget producerar betong till byggindustrin i 25 fabriker runtom i landet. De producerar också asfalt samt lägger ut den och de producerar krossmaterial av olika slag till bygg- och anläggningsindustrin. 

Betong innehåller cement, som är en stor källa till koldioxidutsläpp. Asfalt innehåller bindemedlet bitumen, också det en stor fossilbov. Att producera asfalten, betongen och krossmaterialet och sedan transportera produkterna över landet kräver dessutom stora mängder bränsle – både till fabriker och fordon. 

Samhället vilar bokstavligen på det som Skanska och andra aktörer inom bygg- och anläggningsindustrin producerar. Samtidigt är deras verksamhet ett av de hot som klimatet och planeten står inför. Den här ekvationen skulle få många att kasta in handduken. För Gunilla Holmberg är det tvärtom.

– Jag har sökt mig till Skanska för att få vara med om den här omställningen. Skanska ska bli klimatneutralt till 2045. Våra kunder förväntar sig det och vår omställning kommer att skapa både affärsnytta och bidra till ett bättre samhälle.

HENNES PERSONLIGA UPPFATTNING i klimatfrågan kan egentligen kokas ner till en ganska enkel levnadsregel som fungerar både i vardagen och som hållbarhetschef: ”Alla kan hushålla med resurserna.” 

– Jag tänker tillbaka på min morfar som var murare. Han levde på det sättet. Han tog till vara överbliven sten som han kunde använda på nästa bygge. Jag tänker också på tanten som bodde intill oss i Vinslöv. Hon tvättade sina plastpåsar och hängde dem på tork på tvättstrecket utanför huset. Som tonåring tyckte jag det var konstigt. Men för henne var det också självklart att hushålla med resurserna. 

Gunilla Holmberg har arbetat som avfallschef i en skånsk kommun under många år. När hon såg vad kommuninnevånarna uppenbarligen betraktade som avfall stärktes hennes övertygelse om att vi lever över våra tillgångar. 

– Någonstans utvecklade vi ett samhälle som tror att resurserna är oändliga. Så som vi har levt måste vara en historisk parentes. Vi har levt över våra tillgångar och förbrukat jordens kapital som kommande generationer borde haft rätt till. En av de saker som gör mig optimistisk inför framtiden är att den yngre generationen har en helt annan syn på återbruk än vad min generation har haft.

TILLBAKA TILL NÄRINGSLIVETS och Skanskas roll i den stora klimatomställningen. Att det behövs bostäder och infrastruktur kommer vi inte ifrån. Men visst går det att göra mycket redan nu. 

– Vi har tagit fram en grön betong där vi ersätter cement med en slaggprodukt från stålindustrin. Deras avfallsmaterial blir en insatsvara i vår betong. På så sätt minskar vi uttaget av en jungfrulig resurs och minskar koldioxidutsläppen med upp till 50 procent. 

– Vi har också tagit fram grön asfalt där vi ersätter bitumen med ett annat bindemedel, blandar i gammal asfalt och använder fossilfri energi vid tillverkningen. 

Men att erbjuda mer hållbara produkter är inte samma sak som att de används. Skanska kan aldrig klara sitt hållbarhetsmål om inte branschen vill använda de nya gröna produkterna. Förändring kräver kunskap. Eller regler.

– Vid ett större projekt i Stockholm ville kunden ha enbart grön betong för att få en viss certifiering. Lagkrav och regler för offentlig upphandling kan påverka branschen väldigt mycket. 

Även om betongen ännu på många år inte kan bli fossilfri måste man börja någonstans. Skanska kan göra sitt, men är också beroende av att cementproducenterna gör sitt och att bilindustrin gör sitt. Allt hänger ihop och behöver samverka. En sak som ger Gunilla Holmberg hopp är de 22 färdplaner som Fossilfritt Sverige har fått igång tillsammans med branscherna. Skanska har tagit aktiv del i färdplanen för bygg och anläggning.

– Näringslivet har en viktig roll att spela. Chefer också. Hållbarhetsmålet måste vara tydligt och chefen behöver visa i handling vad som ska göras. Men även hur vi ska göra det. Det här kräver modiga och visionära ledare som kan få andra med sig. En sådan ledare försöker jag vara.

Även om det naturligtvis finns en moralisk dimension av hållbarhetsfrågan, tror Gunilla Holmberg att det är den affärsmässiga dimensionen som kommer att få näringslivet att ställa om. 

– De som inte ställer om kommer inte att ha så stora möjligheter framöver. För Skanskas del handlar det om vad kunderna vill ha. Vi gjorde en undersökning förra året och åtta av tio vill bo i bostäder som inte har orsakat negativ klimatpåverkan och där man kan leva hållbart. Det måste vi kunna leverera.

Text: Per Cornell

 

Gunillas Holmberg bästa tips till chefer:

• Alla steg räknas, det är bättre att göra något än inget. 

• Hushåll med resurserna, slösa inte på jungfruliga material i onödan.

• Visa vägen själv om det nu är genom att äta vegetariskt eller sprida kunskap.

 

Läs mer om hållbara ledare här:

Här är miljöutbildningen toppcheferna köar till

Chefen visar vägen i klimatkrisen

 

up 99