"Det blir konstigt att tvinga medarbetare att jobba på plats, men låta cheferna vara hemma"

Sedd av 323

Chefstidningen. Inom Kungsörs äldreomsorg har alla enhetschefer jobbat på plats under hela pandemin. Isabella Piva Hultström, områdeschef inom äldreomsorg/hälso-och sjukvård förklarar varför.

Senast ändrad 10:35, 6 Okt 2021
Foto: Privat.
Kungsörs äldreomsorg har klarat pandemin bra vilket Isabella Piva Hultström till stor del beror på det nära ledarskap som praktiserats rakt genom brinnande pandemi.

I CHEFSPANELEN ställer vi löpande aktuella frågor till chefer. Den här gången; Tillbaka till kontoret eller fortsatt distans? Hur går era tankar i höst? 

"Våra enhetschefer har aldrig lämnat jobbet. De har alla varit på plats under hela pandemin vilket jag tror har varit jätteviktigt. Vi har medarbetare som har jobbat hemifrån, som t ex biståndshandläggare och socialsekreterare, men inga chefer. Det har egentligen aldrig ifrågasatts, i mars 2020 samlade vi alla enhetschefer och det blev aldrig någon diskussion. Alla tyckte att det var rätt att cheferna skulle vara på plats. 

Jämfört med andra kommuner har Kungsör klarat pandemin bra. Vi har inte haft några dödsfall inom äldreomsorgen och bara två sjukdomsfall. Båda lindriga. Jag tror faktiskt att det till stor del beror på att alla chefer har varit på plats hela tiden. Det nära ledarskapet har varit viktigt, de har informerat, instruerat och följt upp. Hygienrutiner och andra rutiner, allt har fungerat mycket bra tack vare att cheferna varit på plats. Jag tror också att chefernas lugna närvaro har lugnat hela organisationen. Vår personal har inte upplevt pandemitiden som kaotisk på något sätt. Jag tycker själv att det blir lite konstigt att tvinga medarbetare att jobba på plats, men låta cheferna vara hemma."

Isabella Piva Hultström, områdeschef inom äldreomsorg/hälso-och sjukvård på Kungsörs kommun. 

up 99