Chefen visar vägen i klimatkrisen

Sedd av 90

Chefstidningen. Chefer är arbetsplatsernas influencers. Därför har de en central roll i klimatomställningen, menar Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Senast ändrad 18:01, 19 Apr 2021
Foto: Fredrik Hjerling.
Svante Axelsson utsågs nyligen till mäktigast i Hållbarhetssverige av tidningen Aktuell Hållbarhet för att han "lyckats samla i stort sett hela det svenska näringslivet för en total klimatomställning."

Hur ser du på chefernas roll i klimatomställningen?

– De har en helt avgörande roll. Utmaningen är inte ekonomin eller tekniken utan ledarskapet. För att klara den här samhällsomvandlingen behöver vi färdledare som visar vägen, som sätter ord på hur vi ska nå målet. Förändringen vi står inför skapar oro och ångest hos människor. Det gäller även på arbetsplatser – där har chefen en viktig roll. 

Så vad kan chefen göra mer konkret?

– Där populisten lever på rädsla kan chefen skapa framtidstro. Det gäller att kanalisera kraften åt samma håll. Chefen kan lyfta fram möjlighetsberättelsen i stället för att fastna i problembilden. Utmaningen med klimatomställningen är inte klimatförnekarna utan alla de som förstår men går för långsamt. 

– Jag tänker att chefer kan arbeta på ett liknande sätt som Fossilfritt Sverige. I stället för att vänta har vi sagt att Sverige ska bli det första fossilfria landet och att det kommer gynna vår välfärd. Genom att vända på logiken och springa i förväg, kan vi dra nytta av försprånget och förhoppningsvis få en kapplöpning där andra vill hänga med. Så borde en ledare också kunna resonera utifrån sin kontext. 

Varför är frågan viktig att ta tag i för svenska chefer?

– Titta bara på företag som Preemraff, Cementa, SSAB och många andra. De gör det här nu och det är inte av välgörenhet. De har gjort en ekonomisk bedömning att det är en överlevnadsfråga för dem att ställa om. Gör företagen inte det här till en del av affärsidén kan de få svårt att rekrytera talanger. 

Utbildning inom klimatledarskap, är det viktigt?

– Det kan nog behövas mer kunskap om klimatfrågan men också hur man ska leda genom en stor förändring. Den här integrationen av kunskap och den egna verkligheten är viktig. Många känner sig nog inte helt bekväma med att prata om området och då blir det svårt att visa vägen. Företagsledare och chefer är viktiga opinionsbildare i samhällsdebatten. Säger Volvos vd att det här är viktigt för Volvo tycker stora delar av Västra Götaland också att det är viktigt.

Vilka tror du är hindren för ledare att ta täten i denna fråga?

– Att de har fullt upp med annat. Jag är nyfiken på om det finns något som jag kan göra här. Om det finns en flaskhals här behöver vi komma tillrätta med den.

 

FAKTA: Detta är Fossilfritt Sverige

• Arbetar med att öka takten i klimatomställningen. Målet är att bygga en stark industri och skapa fler jobb och exportmöjligheter genom att bli fossilfria.

• Startades på initiativ av regeringen 2015 och samlar företag, kommuner, regioner och organisationer som ställer sig bakom deklarationen om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

• Samverkar med företag, branscher, kommuner och identifierar hinder och möjligheter för att accelerera utvecklingen. 

• De kommande fyra åren ligger fokus på att genomföra 22 färdplaner för att lika många branscher ska bli fossilfria och klimatneutrala. 

Text: Per Cornell

 

LÄS MER I VÅRT TEMA OM HÅLLBARA CHEFER

Miljöutbildningen toppcheferna köar till

 

up 83