Vill du ge jobb till en flykting från Ukraina?

Så här funkar det.

Foto: Peter Kroon

Vill du anställa en person från Ukraina?

Här kan ni följa vilka regler som kommer att gälla.

Allt är nytt för Arbetsförmedlingen. Exakt hur de program och insatser som finns för att stödja personer som står långt från arbetsmarknaden samspelar med massflyktsdirektivet är ännu oklart.

– Vi är osäkra på hur massflyktsdirektivet påverkar personer juridiskt eftersom de inte kommer att vara folkbokförda i Sverige. Men de flyktingar från Ukraina som har ett samordningsnummer från Skatteverket ska kunna få vissa stödinsatser, om man bedöms uppfylla kraven för den specifika insatsen, säger Jeanette Azinovic, kvalificerad handläggare på Arbetsförmedlingen.

– Arbetsförmedlingen är ju styrd av lagar och förordningar, vi jobbar nu stenhårt med att reda ut vad vi kan och får göra, tillägger hon.

En rundringning till landets regioner har lugnat lite. Ännu har inte många flyktingar vänt sig till landets arbetsförmedlingar för att söka jobb.

– En del arbetsgivare har hört av sig. Många av dem undrar om anställningsstöd, om de kan få ekonomisk ersättning när de anställer flyktingar från Ukraina. Andra ser vi redan annonserar på till exempel Linkedin, de vill anställa direkt utan anställningsstöd, säger hon.

Jeanette Azinovic uppmanar alla chefer som vill anställa flyktingar från Ukraina att hålla sig uppdaterade.

– Så fort vi vet mer lägger vi ut information på vår hemsida.

Läs även

Annons