Sökes: chefer till Norrbottens malmfält

Företag och organisationer i norra Sverige står inför en tuff uppgift. De kommande åren måste de locka tiotusentals nya medarbetare till Norrbotten.

LKAB söker chefer och medarbetare till Malmfälten.

Foto: pressbild LKAB

1
.

– LKAB har ett fint varumärke som arbetsgivare och erbjuder goda anställningsvillkor, och den spännande gröna omställning som nu sker här uppe lockar många. Visst, vi erbjuder flexibilitet i den mån det går men alla kan ju inte jobba på distans. Vi måste få folk hit, till Malmfälten, och det är inte lätt, säger LKAB:s HR-direktör Maria Reinholdsson.

Enligt en ny undersökning som Novus gjort, på uppdrag av LKAB, tror varannan svensk på en bättre utveckling i norr jämfört med landet i övrigt, vilket är en tydlig ökning från ifjol. Men trots det ökar inte flyttviljan. Den ligger kvar på samma nivåer som tidigare.

– Så det handlar inte bara om att sälja in LKAB som företag, vi måste sälja in hela regionen. Ska vi få människor att flytta hit måste det finnas bra skolor, vård och omsorg, det måste finnas ett intressant kulturliv, restauranger och caféer. Telekomtjänster och transporter måste fungera. Till det behövs ett Sverigeövergripande initiativ, det är inget vi som företag kan göra själva, konstaterar hon.

Det handlar inte bara om att sälja in LKAB som företag, vi måste sälja in hela regionen.

Maria Reinholdsson

En av tre kan tänka sig att dra norrut

Av samtliga svarande i LKAB:s undersökning tror 50 procent att norra Sverige kommer att utvecklas bättre än övriga landet. Motsvarande siffra i förra årets undersökning var 41 procent.

De unga är mer öppna för flytt och 41 procent i gruppen 18–29 år kan tänka sig en flytt, jämfört med bara 25 procent i gruppen 50–64 år.

Kvinnor är mer skeptiska till ett liv i norr, men skillnaderna minskar. Av svarande kvinnor uppger 28 procent att de åtminstone kan överväga en flytt.

 Närhet till naturen, prisvärt boende, bättre möjligheter att få arbete och bättre balans i livet lockar i norr. Avsaknad av relation till regionen, stora avstånd i kombination med mörker och kyla är de faktorer som avskräcker flest, följt av dåligt utbud av kultur, nöjen och restauranger. Andelen som anger ovilja att byta skola för sina barn som skäl att inte flytta har ökat.

 Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av LKAB i maj 2022. Resultatet bygger på 1012 svar från Novus slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa Sverigepanel i åldrarna 18–79 år. Resultatet är viktat mot SCB vad gäller kön, ålder, utbildning och geografi.

 

Med såväl normala pensionsavgånger som expansion i åtanke behöver LKAB tusentals nya anställda de kommande åren. Allt från bergsarbetare, ingenjörer, digitaliseringsexperter och många andra roller. Övriga företag och organisationer i regionen behöver minst lika många. Totalt handlar det om kanske 100 000 nya norrlänningar.

– Det kommer att krävas arbetskraftsinvandring för att klara detta, konstaterar hon. Och man måste också få sörlänningarna att våga flytta.

Maria Reinholdsson är själv ett exempel på att det går. Om det så måste få ta lite tid. Hon är ganska ny på tjänsten som HR-direktör och har fortfarande familjen kvar i Stockholm.

– Jag pendlar lite fram och tillbaka, min stationeringsort är Luleå. Det är för mig som för många andra enligt undersökningen vi gjort, det handlar om att få det att funka för barnen, säger hon och tillägger att företagen kommer att vinna på att erbjuda flexibilitet. Kanske tillåta människor att börja på distans för att sedan landa mer permanent norrut. Det gäller inte minst chefer.

– Men det är klart att det finns en risk i att ha personer som pendlar ut och in till regionen. Vi behöver fler personer på plats i Malmfälten som kan utveckla LKAB och hela regionen. Cheferna behöver vara på plats här, det är en fråga om kultur. Här på LKAB bor de flesta cheferna i regionen.

 

Läs även

Annons