Ny undersökning: tufft för företag att hitta kompetens

Trots coronakrisen och hög arbetslöshet är det fortfarande svårt för svenska företag att rekrytera.

Svenskt Näringslivs vice vd Karin Johansson.

Foto: Sören Andersson / Getty Images

Tre av tio rekryteringsförsök förra året misslyckades, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.

– Det finns en stark efterfrågan på arbetskraft. 68 procent av företagen försökte rekrytera under andra halvan av 2021, men det är fortfarande svårt, säger Svenskt Näringslivs vice vd Karin Johansson i ett pressmeddelande.

Trots att arbetslösheten är fortsatt hög, så förvärrades situationen förra året. Innan pandemin, var siffran två av tio. Enligt Karin Johansson kan rekryteringssvårigheterna får allvarliga konsekvenser. Den vanligaste konsekvensen för företag som inte hittar den kompetens de söker är att de får säga nej till uppdrag. 44 procent av företagen uppgav i enkäten att de varit med om det.

Om inte matchningen på arbetsmarknaden förbättras kan vi drabbas av en allvarlig kompetenskris.

Maria Bernhardsen

Maria Bernhadsen

Ernst Henry Photography AB

1
.

– I ett längre perspektiv skadar det inte bara företagen, utan också Sveriges konkurrenskraft. Det drabbar också den gemensamma välfärden. Ju färre som är i arbete, desto mindre skattepengar till vård, skola och omsorg, säger Karin Johansson.

Svårigheten att rekrytera lämpliga medarbetare är fortfarande en av företagens absolut största utmaningar.

Maria Bernhardsen är policyexpert på Svenskt Näringsliv och ansvarig för genomförandet av rekryteringsenkäten. Hon är också orolig för att rekryteringsproblemen ska orsaka stora problem framöver.

− Om inte matchningen på arbetsmarknaden förbättras kan vi drabbas av en allvarlig kompetenskris, säger Maria Bernhardsen.

Läs även

Annons