Nätverken som talangerna köar till

Ett talangnätverk länkar samman unga talanger med relevanta arbetsplatser.Till somliga står talangerna i kö för att få vara med.

Omid Noghabai, grundare av talangnätverket MERC, hoppas att nätverkets unga talanger ska förändra hela fastighetsbranschen.
I fastighetsbranschen finns talangnätverket MERC som inte bara vill samla talanger, kanske snarare förändra hela fastighetsbranschen till det bättre. Inte minst öka mångfalden, berättar grundaren Omid Noghabai.

– Fastighetsbranschen är i grund och botten väldigt konservativ. Vi vill att den ska bli mer agil, innovativ och relevant, och där tror vi på en större bredd av perspektiv. Det är av högsta vikt att få in fler kvinnor och personer med olika utbildningsbakgrund.

I talangnätverket MERC får de unga möta det mer seniora chefsskiktet genom seminarier, paneldebatter och fokusgrupper. På det sättet kan medlemmarna få del av de äldres erfarenheter, samtidigt som de får en plattform för att föra fram sina egna idéer och perspektiv.

MERC grundades 2015 i Stockholm och har sedan dess expanderat. Sedan förra året finns man nu också i Göteborg och Malmö. Många ansöker om medlemskap i nätverket; just nu står ett par hundra personer i kö. Det snabba växandet är en av utmaningarna, säger Omid Noghabai.

– Vi måste vara noga med hur vi expanderar, i rätt takt och med rätt metod, så att vi inte bara gasar på utan plan. Vår utmaning nu är att kunna tillgodose fler ambitiösa personer, utan att tumma på kvaliteten.

Så vilka är det som släpps in i MERC?

– Visst, meriterna är viktiga, men det är också värderingarna, säger Omid Noghabai.

Text: Tim Andersson

Läs även

Annons