De skapar växthus – för odling av egen kompetens

När Ica-gruppen insåg att man inte skulle lyckas rekrytera all kompetens man behövde, bestämde man sig för att odla den själv.