Äldreboendet där de gamla är med och rekryterar

På Backaviks äldreboende i Nödinge är de äldre med vid alla anställningsintervjuer. Det ger en ny dimension till rekryteringarna, menar enhetschef Agneta Lindell.

DELAKTIGHET}

Det första mötet med en sökande kan ge massor med information. Särskilt när det är Gunbritt Mellén, 86 år, som är med och hälsar välkommen till anställningsintervjun.

– Vi ser hur personen vi ska intervjua möter den äldre. Alla blir förvånade, de har inte varit med om det här förut. Men det är uppskattat. Vi väljer ju varandra, och det öppnar för att få veta mer, säger Agneta Lindell, enhetschef på Backaviks äldreboende i Nödinge, i Ale kommun.

GunBritt Mellén brukar berätta hur det är att bo på Backavik, vad som händer om dagarna när det är mer normalt. För under pandemin har det periodvis varit annorlunda.

Medverkan vid intervjuerna började för två år sedan. Backaviks äldreboende är en intraprenad, en verksamhetsform som bygger på en hög grad av delaktighet bland både boende och personal.

Personalen jobbar i utvecklingsgrupper inom områden som ekonomi, aktiviteter, miljö och arbetsglädje. Medarbetarna får fördjupa sig inom de olika områdena och är delaktiga i alla beslut som fattas. Det finns även husmöten, då de äldre och enhetscheferna träffas för att diskutera aktuella frågor som aktiviteter, underhållning, matönskemål och hur budget ska användas.

– Med så mycket delaktighet tyckte vi att det kändes självklart att erbjuda de äldre att vara med vid rekryteringar. Ibland har två varit med, och Gunbritt är den som oftast är med.

De får inte vara rädda för konflikt på det sättet att de talar bakom ryggen på folk.

Gunbritt Mellén

Den som ska vara med vid en intervju lyssnar av med de andra boende vad de tycker är viktigt. Vid själva intervjun ställer sen den äldre som är med de frågor hen vill, och efteråt blir det avstämning med alla som varit med: två chefer, ett eller två fackliga ombud och en eller två boende.

– Jag brukar fråga varför de har sökt sig till äldreomsorgen. Motivationen är viktig. När det är unga människor handlar det ofta om att de vill arbeta inom sjukvården och då är det nog en bra början att komma till oss, säger Gunbritt Mellén.

Det viktigaste för henne själv är att den som anställs har empati för äldre människor. Hon brukar känna om den finns där, säger hon. Om personen framför henne passar för yrket.

–  Jag känner på vibrationerna hur de fungerar. De får inte vara rädda för konflikt på det sättet att de talar bakom ryggen på folk. I den mån det går är det bra att vara rak, men man får förstås inte såra någon.

Hon ser det som en stor förmån att få vara med, och är stolt över att bidra.

– Jag får förmedla vad vi som bor här önskar, och efteråt får jag berätta hur jag upplevde personen.

Agneta Lindell understryker att GunBritt Melléns åsikt är viktig.

– Vi lyssnar på de äldre. Deras medverkan ger en ny dimension till rekryteringarna. Och att de är med skickar en viktig signal, de är huvudpersonerna här.

Läs även

Annons