Utköpt och arbetslös – utan förvarning

Chefer köps ut för stora summor varje år. Bakom många fall finns tragiska historier om grupper som vänder sig mot chefen – och ledningar som backar.