Vilken typ är du?

Är det mycket missförstånd på jobbet just nu? Personlig utveckling kan vara lösningen på problemet. Ju mer medarbetarna växer desto bättre fungerar de ihop. Som i sin tur ger bättre resultat. Det är coacherna Ann Timm och Tina Tornells filosofi.

Vilken typ är du?

Vet du det får du starkare team!


Är det mycket missförstånd på jobbet just nu? Personlig utveckling kan vara lösningen på problemet. Ju mer medarbetarna växer desto bättre fungerar de ihop. Som i sin tur ger bättre resultat. Det är coacherna Ann Timm och Tina Tornells filosofi.

Det var lusten att få människor att växa på jobbet som förde samman Ann Timm och Tina Tornell och som ledde till att de för drygt två år sedan startade företaget Enneagramcoach i Stockholm. Affärsidéen är att utveckla människor individuellt och i grupp och den psykologiska utvecklingsmodellen enneagrammet är deras arbetsverktyg.
– I jämförelse med andra psykologiska tester förklarar enneagrammet inte bara hur vi fungerar utan även varför vi beter oss på ett visst sätt, vilka drivkrafter vi har, vår motivation, självbild och världsbild, säger Tina Tornell.

Det handlar om att förstå både sig själv och andra med hjälp av de nio personlighetstyperna i enneagrammet. Kunskapen om vilka personlighetstyper som ingår i en grupp är användbar för alla i en grupp, inte minst chefen.
– Kunskapen om medarbetarna är en oerhörd styrka för att driva teamet framåt, för att kunna uppmuntra, stärka och ge medarbetarna feedback. Har man till exempel en ”Hjälpare” i gruppen är de ofta snabba på att säga: ”Jag kan ta det”. Som chef är det viktigt att se till att den personen inte tar på sig för mycket. Det handlar om att som chef kunna skapa rätt förutsättningar för att få medarbetarna att blomma upp och växa, säger Ann Timm.
Enligt enneagrammet bottnar ”Hjälparens” beteende i att de vill bli uppskattade vilket de tror sig uppnå genom att hjälpa andra. Detta är ”Hjälparens” grundläggande drivkraft.

Enneagrammet visar även hur de olika personlighetstyperna ändrar beteende vid stress. En person som vanligtvis är väldigt positiv och entusiastisk kan i stressade situationer bli väldigt kritisk medan den mest ambitiösa under stress kan bli passiv och handlingsförlamad.
– Stressen är stor i det moderna arbetslivet och det finns absolut behov hos människor att känna igen sina egna stressignaler. Enneagrammet beskriver tydligt vad olika personligheter behöver vara uppmärksamma på. På det sättet kan man jobba bort begränsande mönster och utveckla sina styrkor, säger Tina Tornell och fortsätter:
– Man lär sig se när man går in i ett speciellt beteendemönster. När man upptäcker ”nu är jag där igen” kan man lära sig hur man kan agera annorlunda.

En av de nio personlighetstyperna agerar väldigt ansvarsfullt men har en tendens att fokusera alltför mycket på negativa konsekvenser. Enligt Tina Tornell behöver dessa personer se att det negativa scenariot inte är något som är sant. Tina Tornell berättar om en klient som blivit medveten om detta:
– ”Jag lärde mig att klippa i filmen”, sa hon. När hon märkte att hon kommit in i fel tankegångar tog hon fram en mental sax och klippte av och då kunde hon fokusera på att bli mer konstruktiv, säger Tina Tornell.
En av fördelarna med att använda enneagrammet i grupp är enligt Ann Timm att det skapar större ödmjukhet hos medarbetarna.
– Det är en stor fördel när man ska samarbeta. Enneagrammet visar att vi alla har olika styrkor och att alla är lika bra. Vi har alla olika utmaningar. Med enneagrammet når man djupare självinsikt som berör hela livet inte bara den roll man har på jobbet. Den kunskapen har man nytta av i alla relationer, säger Ann Timm.

Lars-Olof Peterson har stor erfarenhet av personlighetsutveckling, coachning och teamutveckling, både som fd vd på ett större teknikföretag och numera som konsult i egna företaget LOPkonsult och VD-stödet i Stockholm. Hösten 2008 kom han via affärsnätverket BNI i kontakt med enneagrammet. Han har gjort testet och anlitar numera Enneagramcoach för sina kunders räkning.
– Enneagrammet är enkelt samtidigt som det är komplext. Det har fler dimensioner än andra redskap för personalutveckling som jag varit i kontakt med och tydligare utvecklingsvägar för hur man kan jobba med sig själv, säger han och fortsätter:
– Jag har en teori om att enneagrammet skulle kunna fungera som en egenkontroll för hur man mår genom att ge akt på hur ens beteenden förändras över tid. Jag tror att chefer skulle kunna använda det för att upptäcka medarbetare som är på väg att bli utbrända eller i alla fall upplever hög stress.
För Lars-Olof Peterson handlar enneagrammet om enklare och effektivare kommunikation.
– Det handlar om att hitta samma frekvens för sändare och mottagare. Man kan uttrycka samma sak på helt olika sätt och därmed missförstå varandra. Med enneagrammet inser man att människor inte säger saker för att vara elaka utan för att de är funtade på ett visst sätt och har olika grundläggande drivkrafter, säger han.


Fakta
De nio personlighetstyperna enligt enneagrammet är: 1 Förbättraren, 2 Hjälparen, 3 Presteraren, 4 Individualisten, 5 Undersökaren, 6 Den lojale, 7 Entusiasten, 8 Utmanaren och 9 Medlaren.

Den individuella profilanalysen är första steget för utveckling både i grupp och på individnivå. Därefter arbetar man vidare på olika sätt.
– På individnivå handlar det om att komma vidare och ändra begränsande beteendemönster.

-På gruppnivå handlar det om att se vad gruppen missar genom att inte ta tillvara all potential i gruppen. Alla personlighetstyper är lika värdefulla i en grupp och det gäller att använda sig av alla för att få ut det mesta av ett team, säger Ann Timm och ger exempel på frågor som man kan arbeta med i en arbetsgrupp: Har vi rätt person på rätt plats? Hur ökar man energin? Hur kan man kommunicera mer medvetet? Hur ökar man förståelsen? Hur får man med alla?Skrivet av Jasna Brkic

Läs även

Annons