”Vi förväntar oss att du uppskillar dig själv”

På Atlas Copco fick personalen möjlighet att utveckla den egna kompetensen. Ett inlogg och 16 000 onlinekurser senare är halva personalen igång.

Sedan september 2019 har samtliga anställda på industrijätten Atlas Copco fri tillgång till runt 16 000 onlinekurser via Linkedin Learning. Plattformen är implementerad i företagets lärportal, utbudet paketeras i olika teman för olika roller och artificiell intelligens föreslår nya kurser utifrån tidigare val. Men det är upp till varje enskild medarbetare att driva sin egen utveckling. 

– Det har varit ett fantastiskt mottagande, måste jag säga. Det är så många som har loggat in och spenderat mycket tid på lärande och gett oss positiv återkoppling på kvaliteten, säger Dorna Eriksson Shafiei, Vice President Talent Management på Atlas Copco. 

Bakom det goda utfallet ligger ett gediget kommunikations- och marknadsföringsarbete, i tätt samarbete med kollegorna på kommunikationsavdelningen. Dessutom har särskilda kurslistor skapats – ungefär som musiktjänsternas playlistor – för kompetenser som anses vara viktiga för organisationen. 

– Det är viktigt att paketera, annars är det lätt att gå vilse i det stora utbudet och svårt att veta var man ska börja, tipsar Dorna Eriksson Shafiei. 

Ett drygt år efter lanseringen är strax under hälften av koncernens 39 000 medarbetare aktiva i plattformen, berättar hon. Då jobbar ändå 14 000 på verkstadsgolvet, och användandet är föga förvånande störst bland tjänstemännen som har tillgång till dator på arbetsplatsen. 

En del kurser kan ”pushas” ut av närmaste chef, som de som handlar om företagets värderingar, exempelvis mångfald och inkludering, eller de som är ett måste för den roll man har.   

I övrigt är valet fritt. 

– Det är precis det vi promotar internt: vi förväntar oss att du uppskillar dig själv och håller dig uppdaterad. 

När och hur kurserna ska genomföras bestämmer medarbetaren i dialog med sin närmaste chef. Det kan vara på helger, kvällar eller under arbetstid – exakt hur det ser ut är olika i olika länder. 

KURSER INOM SJÄLVLEDARSKAP ÄR POPULÄRA vilket också ligger i linje med företagets kompetenskrav och önskemål. Kursen “Managing your time” har legat i topp i stort sett sedan start. Detsamma gäller introduktionskurser om Microsoft Teams, som koncernen började använda i ungefär samma veva som pandemin bröt ut och som har blivit ett viktigt verktyg för virtuellt samarbete. 

Att valet föll på just Linkedin Learning när Atlas Copco jämförde utbildningstjänster, beror enligt Dorna Eriksson Shafiei på att utbudet är brett och håller hög kvalitet. Plattformen är dessutom användarvänlig, lätt att ta till sig och tillgänglig på flera olika språk. Det sistnämnda avgörande för en organisation med verksamhet i 70 länder.  

Men kurserna ersätter inte tidigare utbildningsarbete, utan är ett komplement till övrig kompetensutveckling som kan vara såväl fysisk som digital.  

– Vi eftersträvar en balans och förespråkar blended learning. Att träffas ansikte mot ansikte är fortfarande viktigt för att bygga nätverk och relationer, och ska inte underskattas, säger Dorna Eriksson Shafiei. 

 

Vill ni testa? Här är 6 tips från Dorna Eriksson Shafiei!

1.     Utgå från behov och personifiera i den mån det går. “One size fits all” funkar inte längre. 

2.     Låt de anställda få driva sin egen kompetensutveckling, och se till att det finns en bred portfölj att välja ur.  

3.     Gör lärandet så enkelt och lättillgängligt som möjligt. 

4.     Skapa balans mellan push och pull. Historiskt har det varit mycket push och det rimmar ju inte så väl med att medarbetarna ska ta eget ansvar – men ibland behövs det så klart, balansen är viktig.  

5.     Paketera utbudet och koppla det till affärsbehov, det är jätteviktigt. Att enbart öppna upp fritt kan få utbudet att upplevas överväldigande och man vet inte var man ska börja. 

6.     Kommunicera och marknadsför. Mycket handlar om att kommunicera och engagera. 

 

Text: Anna Falk

Läs även

Annons