Våga tacka nej till gåvor på gränsen

Trots starkare lagstiftning och ökad medvetenhet är det många organisationer och företag som har svårt att hålla sig inom gränserna när det kommer till att ge eller ta emot vad som kan anses vara en muta. Och det är chefens uppgift att vara tydlig med vad som gäller.

– De viktigaste aktörerna när det gäller att förebygga korruption är cheferna. De måste sätta tonen och kommunicera gränserna för vad som är tillåtet eller inte, säger Helena Sundén, generalsekreterare på Institutet mot mutor.

Grundbulten för att lyckas med detta är bra kommunikation, tydliga regelverk som är anpassade till organisationen, konkreta exempel på vad som är okej eller inte, och att som chef föregå med gott exempel. Det är också viktigt att chefen drar nytta av den kunskap och erfarenhet som de anställda har.

– Det är de anställda som bäst känner kontrollsystemet och kan flagga för misstänkt korruption. Chefen ska leda och stötta de anställda att vara en viktig del i arbetet att förebygga korruption så att det blir en naturlig del i alla processer.

Helena Sundén menar att den nya mutlagstiftningen från 2012, i kombination med att det svenska näringslivet månar om att bibehålla ett förtroende för varumärket och långsiktighet i affärerna, har bidragit till en stor trendförändring. I dag är det inte lika okej att bjuda på en plats i en loge på en ishockeymatch eller ett julbord. Samtidigt tror hon att mörkertalet vad gäller mutbrott är stort, och att korruption fortfarande är ett problem, inte minst i samband med offentliga upphandlingar, där det finns anledning att vara extra försiktig.

– Offentliga upphandlingar går ut på sund konkurrens på lika villkor, och korruption i samband med en upphandling är oerhört skadligt för det riskerar att skada vårt förtroende för det offentliga Sverige och för demokratin, säger Sundén.

Fundera en gång extra

Enkelt, öppet och måttfullt ska vara ledorden när en offentlig tjänsteman eller organisation bjuds på något. Både den som bjuder och den som blir bjuden bör tänka över det noga och ställa sig frågorna; Vem är det som bjuder? Vilket är syftet? Dessutom ska aktiviteten eller gåvan ha en naturlig och tydlig koppling till tjänsteutövningen.

– När man hamnar i en situation där man känner sig riktigt glad för något så ska man fundera en extra gång. Det bästa är att betala för sig själv, då riskerar man inte att bli ifrågasatt.

Det är heller inte alla som har koll på att mutreglerna inte bara gäller under en pågående upphandling utan även en tid före och efter. Och att en gratis plats i en hockeyloge inte är utan värde, utan allt bedöms utifrån marknadsvärdet på gåvan eller aktiviteten. Institutet mot mutor har skapat en näringslivskod med tydliga riktlinjer vad gäller förmåner, och de som följer dem ska kunna räkna med att de håller sig inom lagens gränser.

– Det ska var en hög ribba för vad man kan ta emot och ge. Vår uppmaning är att våga tacka nej. Kortsiktigt kan det kosta pengar att förebygga korruption, men långsiktigt leder det till fler affärer utifrån ett rent spel.

 

Läs även

Annons