Vad motiverar dina medarbetare?

De flesta chefer har ingen aning om medarbetarnas drivkrafter och de gamla motivationsteorierna är förlegade. Helle Hedegaard Hein som forskar vid Copenhagen Business School tycker att det behövs större kunskap bland dagens ledare om vilka medarbetarna egentligen är.

De flesta chefer har ingen aning om medarbetarnas drivkrafter och de gamla motivationsteorierna är förlegade. Helle Hedegaard Hein som forskar vid Copenhagen Business School tycker att det behövs större kunskap bland dagens ledare om vilka medarbetarna egentligen är.

Text: Agneta Nordin

Motivationsteorierna är baserade på en tid när människor arbetade i fabriken och behövde stimuleras för att överhuvudtaget komma till jobbet, och sedan att motivera dem att arbeta vidare när de väl var där.

Dagens arbetskraft och medarbetare är mer kunskapsorienterad och ställer helt andra krav, menar Helle Hedegaard Hein.

– Det sitter djupt i kulturen att leda på det äldre sättet. Det ser vi både i Danmark och i Sverige. Men det krävs nytänk för att öka framgången på arbetsplatserna.

Det är viktigt att ledaren själv funderar över sina drivkrafter och sin roll. Men minst lika viktigt är att han eller hon känner till vilka medarbetartyper som finns i arbetslaget. Helle Hedegaard Hein delar in medarbetarna i fyra arketyper.

– Primadonnan, som drivs av att göra skillnad. Presterararen, som mår bäst av den egna prestationen. Pragmatikern som måste följa en given mall och så Lönemottagaren, som åstadkommer så lite som det bara är möjligt för sin lön.

De olika typerna är representerade på de flesta arbetsplatser, ibland kan man känna delar av alla i sig, men det viktiga som chef är, menar Helle Hedegaard Hein, att förstå typerna.

– Det betyder att man som chef bör observera sina medarbetare och fråga sig hur de olika medarbetarna får sina kickar, när det känns bra för de olika individerna.

Och hon har ett enkelt knep.

– Man ber sina medarbetare beskriva en bra arbetsdag och på vilket sätt den var bra. Det kan vara till hjälp när man ska ringa in vilken typ av medarbetare du har framför dig.

I sin forskning och efter föreläsningar på Copenhagen Business School möter Helle Hedegaard Hein ofta frustrerade chefer.

– Det vanligaste problemet är att man missförstår sina medarbetare, att man inte ger sig själv tid att reflektera över sin arbetssituation och sina medarbetare.

Lästips:

Primadonnaledelse – når arbejdet er et kald, Helle Hedegaard Hein, 2013.

Motivation: motivationsteorier och praktisk tillämpning, Helle Hedegaard Hein, 2012.

Läs även

Annons