Vad händer, Ulf Kristersson?

"Det kan inte vara av Gud givet att kvinnor är mer sjuka än män efter att första barnet kommit." Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson är djupt oroad över de växande sjuktalen. Vi måste gå till botten med varför kvinnor är dubbelt så mycket sjuka n män.

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson är djupt oroad av de ökade sjukskrivningarna. Vi måste gå till botten med varför sjuktalet är nästa dubbelt så högt hos kvinnor än hos män, menar han.

 

 

Text: Eva Brandsma

 

Vi kan ju fundera på om det är av Gud givet att kvinnor ska vara dubbelt så mycket sjuka som män eller om finns det andra faktorer bakom detta. Fram till att första barnet kommer är kvinnor och män sjukskrivna i samma utsträckning, sedan blir det en dramatisk skillnad.

 

En rad utredningar och studier är på gång som tittar på orsaker mellan sjukfrånvaro, kön, yrke och andra faktorer (se ruta). Det är viktigt menar ministern att analysera ordentligt och inte hamna i ”vanliga politisk favoritlösningar som ”sextimmarsdag, kvotering av föräldraförsäkring eller det värsta att kvinnor ska vara hemma med barnen. ”

Jag tycker vi ska ha en gedigen kunskapsgrund. Vad är den medicinska förklaringen efter förlossning och graviditet, hur ser koppling till socioekonomi ut, hur ser koppling ut mellan jämt fördelad föräldraförsäkring och sjukdagar.

Tror du att det finns medicinska förklaringar?

Det vet jag inte men jag tycker att det är värt att ta reda på.

 

Många skulle säga att det inte är så krångligt att hitta förklaringar på varför kvinnor har så mycket högre sjukfrånvaro än män efter att de bildat familj – det är ett jämställdhetsproblem. Hur ser du på det?

Som hypotes räcker det ganska långt. Idag är det självklart att kvinnor ska ta ett lika stort ansvar i arbetslivet. Men den motsvaras inte av en lika stor självklarhet att män tar lika stort ansvar hemma. Där har vi ett grundläggande problem. Sedan kan vi fråga oss vad vi ska göra – vad är politikens roll, vad är arbetsgivarens och vad är individens ansvar?

Vad tycker du att chefer ska tänka på?

Spontant tänker jag så här, att vi är generellt bra på att ta emot sjukskrivna tillbaka till arbete efter fysisk sjukdom och skada.

Vad det gäller den psykiska ohälsan ser jag två problem. Det ena är att det finns en valhänthet och rädsla när någon kommer tillbaka efter sjukskrivning av psykiskt slag. Det funkar inte i längden. Man måste våga prata om frågorna öppet.

Det andra är svårare eftersom sjukskrivning av psykiskt slag är mer komplicerat. Man kan bli sjukskriven av att man får ett bekymmer på jobbet. Men det är inte självklart att det är själva arbetsplatsen som grundlägger själva problemet.

Det är en grannlaga uppgift för en chef att prata om helheten, om livssituationen, det som inte bara har med jobbet att göra. Men man måste våga göra det och samtidigt hitta balansen för var den personliga integriteten går.

Du har sagt att det inte alltid är det bästa att vara sjukskriven och hemma från jobbet om man drabbas av psykisk ohälsa, utan att man kan må bra av att fortsätta att arbeta.

Sjukskrivning traditionellt baseras på vanliga diagnoser som brutna ben. Du var frisk, du blev sjuk, nu är du hemma tills du har läkt och kan jobba igen. Psykisk ohälsa funkar inte riktigt så. De flesta blir inte sjuka vid ett konkret tillfälle – det är ofta en ganska lång process. Vilket antyder att det finns preventiva inslag som är mycket viktigare än vi fysisk ohälsa. Det andra är att psykisk ohälsa tenderar att bli mycket långvarig när den väl etablerar sig. Man blir ensam och kan vara rädd att komma tillbaka till jobbet,

Min idé är att om man kan begränsa sjukskrivningen och fortsätta ha kontakt med arbetsplatsen är det bra för många. Det bygger på att läkare och patient har uppfattningen att det går. Men att bara stöta ut en person från arbetsgemenskapen känns som en kortsiktig lösning på ett långsiktigt problem.

 

Att gå så långt att lämna förslag på att man under psykisk ohälsa ska vara kvar i arbete vill han inte gå.

Nej, det är mer en allmän varning – att när man går från de konkreta fysiska orsakerna till sjukskrivning till de här mer diffusa psykiska orsakerna till sjukfrånvaro ska man akta sig för utanförskapet och vad det kan leda till. Risken om man är borta sex månader, är att man inte kommer tillbaka alls.

 

 

Citat

 

Vi har aldrig har varit bättre än vad vi är idag på att hjälpa människor med fysiska åkommor tillbaka till jobbet. Spegelbilden är att vi inte alls är lika bra på att hjälpa dem med psykisk ohälsa.

 

 

 

Rapportregn

 

 

Blir man sjuk av sitt jobb och inom vilka yrken är ohälsa vanligast?

Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv, och välfärd har fått i uppdrag att studera sambandet mellan arbetslivet och sjukdom. Klar under 2014

 

Hänger försäkringssystemet med när psykisk ohälsa ökar?

ISF, Inspektionen för Socialförsäkringen ska analysera sjukförsäkringens utformning och tillämpning avseende psykiska diagnoser. Klar november 2014

 

Varför är kvinnor mer sjukskrivna än män när barnen kommer?

Försäkringskassan gör en studie över kvinnors och mäns sjukfrånvaro efter första barnet. Klar 30 oktober 2013

 

Blir mammor sjuka av att få barn?

Karolinska Institutet ska undersöka om vilka medicinska grunder det finns för kvinnors sjukfrånvaro efter graviditet och förlossning. Klar 30 oktober 2013

 

Jämställdhetsanalys av sjukskrivningsmönster

Regeringen genomför en studie för att öka förståelsen för varför skillnader är så stor mellan mödrar och fäders sjukfrånvaro. Klar 30 oktober 2013

 

Könsskillnader i behov av försäkringsstöd?

Socialstyrelsen ska göra en genomlysning av det försäkringsmedicinska beslutstödet – finns det anledning att ha olika rekommendationer på grund av kön, är den frågeställning de tittar på. Klar under 2013

 

 

Läs även

Annons