Vad driver organisationer att betala miljoner för att bli av med sina chefer?

Träna er på konflikthantering! Det är förmodligen den bästa investeringen för att minska kostnaderna för utköp.

Varför köps så många chefer ut?

Illustration: Getty Images / montage Teresa Kristoffersson

Vad är det som gör att företag och organisationer varje år betalar miljontals kronor för att bli av med sina chefer?

– I grund och botten är det ju ett sätt att köpa sig förbi arbetsrätten, konstaterar Andreas Lökken, organisationspsykolog och head of assessment på Novare.

Han ser flera anledningar till att utköpen är många inte minst i offentlig sektor.

– Det fackliga inflytandet är starkt inom kommun och region vilket i princip innebär jämbördiga parter vid förhandlingsbordet. Vi har dessutom offentlighetsprincipen som gör att konflikten kan bli offentlig om media är intresserade. Det här gör att beslutsfattare har ett begränsat rörelseutrymme när det gäller uppsägning – på gott och ont. På gott eftersom utrymmet för godtyckliga uppsägningar är begränsat, och på ont eftersom regleringar och den mediala bevakningen kan begränsa möjligheterna att ha en dialog mellan parter utan att konflikten får offentlig uppmärksamhet, säger han.

Dessutom handlar det som bekant om människor. Och mellanmänskliga konflikter kan inte alltid lösas av byråkratiska regler och processer, vilket det också finns gott om i offentlig sektor.

– Människor försöker i allmänhet sköta sina jobb efter bästa förmåga. Men inte sällan har båda parter någon gång under en konfliktprocess agerat på ett sätt som inte varit konsekvent eller konstruktivt i alla avseenden. Det ligger i sakens natur att vi inte vet exakt vad som ligger bakom varje utköp, men sannolikt är det mindre vanligt att utköp används som en lösning där arbetstagaren eller arbetsgivaren misskött sig så grovt att det hela hade varit enkelt att avgöra vid en arbetsrättslig prövning, säger Andreas Lökken och tillägger att det väl egentligen inte är så konstigt att utköp sker. Det jobbar trots allt mer än en 1 miljon människor inom svensk offentlig sektor.

Det är kostsamt för en arbetsgivare att avsluta en medarbetares anställning, och ännu mer kostsamt för arbetstagaren att sluta utan att ha ett nytt jobb att gå till.

Andreas Lökken

– Människor är alldeles för olika och mångfacetterade för att alltid kunna dra jämnt. Man kan tycka att en organisation borde kunna hantera det men enligt min erfarenhet finns det inte några perfekta organisationer.

Vad ska man då göra för att undvika utköp?

– Det är kostsamt för en arbetsgivare att avsluta en medarbetares anställning, och ännu mer kostsamt för arbetstagaren att sluta utan att ha ett nytt jobb att gå till. Det finns alltså inga vinnare i denna sorts konflikter.

Med andra ord finns det all anledning att försöka förebygga utköpen.

– Mitt råd är att öka fokus på aktiviteter som förebygger konflikter och missnöje. Arbeta aktivt med hygienfaktorer som reducerar vantrivsel, i kombination med utveckling och utbildning av personal och ledare.

– Det skapar förutsättningar för medarbetare att trivas. Att ensidigt skärpa fokus på regelefterlevnad är inte någon bra idé, det kommer bara att öka rädslan för att göra fel hos enskilda beslutsfattare.

Andreas Lökken påpekar att det kan vara ännu viktigare att jobba med det här nu, när många offentliga verksamheter står inför ekonomiska åtstramningar.

– I många sammanhang behöver ledare och medarbetare hantera målkonflikter inom ramarna för sina roller. Exempelvis skall sjukvård bedrivas med hög kvalitet, men till lägsta möjliga kostnad. Erfarna och trygga medarbetare och chefer är i allmänhet vana vid att hantera denna sorts motsättningar, men om mängden resurser minskar, samtidigt som kravet på regelefterlevnad ökar, så minskar rörelseutrymmet i organisationen, och sannolikheten för konflikter ökar.

 

Läs mer om utköp här:

Är det svårt att få nytt jobb efter ett utköp?

Se dig själv i spegeln och lär dig spelet

Vanligt med chefer som köps ut – ”de hotade med omplacering”

 

Läs även

Annons