Vad är karriär?

"What´s in it for me?" Frågan sägs bli allt vanligare på anställningsintervjuer. Särskilt då det är 80-talister som söker jobbet.

”What’s in it for me?” Frågan sägs bli allt vanligare på anställningsintervjuer. Särskilt då det är 80-talister som söker jobbet. Och i synnerhet om vi ska lyssna till medias beskrivning av dessa unga och ivriga som vill hitta Drömjobbet med stort D. Studier visar att många äldre generationers medarbetare anser att unga är kaxiga och självsäkra när de träder in i arbetslivet.
Vad är det då de är ute efter? Vad är en lyckad karriär enligt unga? Till att börja med kan vi konstatera att karriär är ett svårtytt begrepp idag. Det var lättare förr. Traditionellt har karriär handlat om att klättra uppåt på en redan etablerad karriärstege. Framgång i karriären har mätts med lönenivå, befattning och titel. Och det tydligaste beviset på att man verkligen har haft framgång är om man har lyckats bli chef.
Idag sjunker intresset för chefskap bland unga. Samtidigt brottas många arbetsgivare med att förstå vad unga anser är en attraktiv karriär. Den etablerade karriärstegen har inte längre samma dragningskraft – det är tydligt. Idag visar studier att unga istället eftersträvar ”kontinuerlig personlig utveckling”. Alltså ett begrepp som är långt mer individuellt bestämt än de relativt objektiva måtten lönenivå och befattning. Men vad menar de med personlig utveckling?
Det viktigaste är att det ser olika ut för olika människor. Personlig utveckling handlar om ”mig”, min egen utveckling, snarare än företagets eller organisationens utveckling. Arbetsgivare kan alltså inte förvänta sig att medarbetarna ska engagera sig för företagets utveckling utan att få något tillbaka. Det personliga handlar vidare om att utvecklas som människa, inte enbart på fritiden och i familjelivet, utan även på jobbet. Detta svarar mot en utveckling som vi också ser i samhället i stort: kraven höjs på att alla tidsenheter i livet ska vara nyttiga och utvecklande för mig som individ.
Det ligger nära till hands att tolka ”personlig utveckling” som möjlighet att förkovra sig själv, att ställas inför nya utmaningar och flytta gränserna för sin egen kapacitet och förmåga. Det handlar således om att utvecklas mer horisontellt än i enlighet med den traditionella vertikala karriärstegen. Testa nya arbetsuppgifter, lära sig nya saker och få ett rikare liv.
Vad kan arbetsgivare då göra för att attrahera de unga talangerna? Det bästa tipset är att vara lyhörd för vad personlig utveckling betyder för den enskilda individen och att erbjuda utrymme för det. Se dock till att inte bli alltför luddig! Det måste fortfarande framgå, tydligt och klart, att det finns möjlighet att avancera när det gäller lön och ansvar.

Läs även

Annons