Utmaningen: Ansvariga på avstånd

Hur känns det att skicka sina anställda till en arbetsplats i kris – som man själv inte har kontroll över? Nu berättar de bemanningsanställdas chefer.

Aura Baila och Annika Möller slår sig ner vid konferensbordet i Attendos lokaler på Södermalm i Stockholm. Tillsammans är de ansvariga för de 25 anställda på Attendo socionombemanning.

En gång i månaden kommer deras anställda hit för handledning. Var sjätte vecka på arbetsplatsträffar. All övrig tid tillbringar de som inhyrda socionomer på kommuner runt om i Sverige. Ändå är det konsultchefen Aura Baila som är ytterst ansvarig för de anställdas arbetsmiljö.

– Det är en utmaning vi har som bemanningsföretag. Vi kan inte observera risker och brister i arbetsmiljön varje dag, säger hon. 

Arbetsmiljöansvaret för inhyrda bygger på ett avtal mellan tre parter; den anställde, bemanningsföretaget och kunden. Kunden är ansvarig för både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. Konsultföretaget å sin sida har det långsiktiga ansvaret för hur deras anställda mår på jobbet.

Som bemanningsanställd måste man vara beredd på att komma till mer eller mindre kaotiska arbetsplatser. Men risken är att ens egen arbetsmiljö faller mellan stolarna.

– Det är absolut en knepig situation. Det tuffa med att jobba som konsult är ju att man omedelbart ska kunna utföra ett bra arbete. Då måste man ju också få möjligheter hos kundföretaget att utföra det arbetet, säger Louisa Hegardt, ombudsman med ansvar för bemanningsavtalet på Akademikerförbundet SSR.

En förutsättning är en gedigen introduktion, där konsulten också får ta del av arbetsplatsens säkerhetsrutiner. En annan är ordentlig arbetsledning på plats. Men för de kommuner som väljer att hyra in en socionom är läget ofta mer eller mindre krisartat.

– Båda parter måste lyfta den här situationen. Och ha rutiner för det. Det innebär att det måste finnas en person på kundföretaget som är ansvarig för konsulten och som har kontakt med konsultchefen på bemanningsföretaget, säger Louisa Hegardt.

Aura Baila på Attendo delar den allmänna bilden av social­tjänsten. Det är hög arbetsbelastning, knappa resurser och hög personalomsättning. Framförallt i de kommuner som behöver hyra in personal. Men hon tror också att samarbetet mellan konsultföretag och kunder kan förbättra situationen även på sikt.

– Har man kommit till den punkt där man behöver ta in en konsult har man ju uppenbarligen behov av förstärkning. Där har ju vi en fördel att vi kan hjälpa till, inte bara med personal utan också genom att komma med förslag till lösningar utifrån hur vi jobbar med arbetsmiljöfrågorna på Attendo.

För att förebygga arbetsmiljöproblem arbetar Aura Baila och Annika Möller med en tydlig plan för feedback och uppföljning. Efter tre veckor på ett uppdrag åker någon av dem ut till konsultens arbetsplats. Sex veckor senare sker nästa uppföljning. Då samtalar man om arbetsplatsen, gruppen, arbetsledningen och miljön i stort. Och kommer med lösningar för hur konsultens arbetsmiljö kan bli bättre.

– Det kan vara allt från att man ska ta ut sin kompledighet till att man kan behöva jobba hemifrån någon dag i veckan, säger Aura Baila.

Hittills har ingen av dem varit med om att ett uppdrag har behövt avbrytas på grund av allt för dålig arbetsmiljö. Men det kan hända. För i slutänden måste de som arbetsgivare kunna garantera att deras anställda mår bra. 

– Jag försöker alltid få till en dialog med kunderna kring arbetssituationen och om det är något som behöver förändras. Det tycker jag brukar gå ganska bra trots att de ju kämpar på med sina egna bekymmer, säger Annika Möller.

Det delade arbetsmiljöansvaret innebär att kunden och uthyraren måste samarbeta. Men blir konsulten sjukskriven eller behöver rehabilitering ligger hela ansvaret på konsultföretaget. Därför jobbar Attendo förebyggande.

– Redan första dagen någon är sjuk ringer en chef från Attendo upp den anställde. Efter fyra kortare frånvarotillfällen har vi ett rehabsamtal. Då fokuserar vi på hur vi ska kunna stötta och ta vårt arbetsmiljöansvar som arbetsgivare, berättar Aura Baila.

Dessutom kontrollerar de varje månad hur många timmar konsulterna har jobbat och uppmanar den som har arbetat för mycket att ta ut sin ledighet.

Västerås kommun är en av alla de kommuner som har svårt att rekrytera personal till socialtjänsten. Ett tjugotal av deras cirka tvåhundra social­sekreterare är under våren 2017 inhyrda. Gunilla Westberg är myndighetschef på Sociala nämndernas förvaltning i Västerås. Hon håller med om att det delade arbetsmiljöansvaret är en utmaning. Hon förstår också kritiken om att konsulternas introduktion ofta är bristfällig.

– Visst finns det en knepighet i det, att ha ansvar för någon som inte är anställd av oss. När man tar in konsulter är det ofta i en pressad arbetssituation. Då tänker man att en konsult kan komma in och jobba direkt. Men vi pratar sällan arbetsmiljö med konsultföretagen. Jag tror aldrig att jag har gjort det, kanske för att det inte har uppstått några sådana problem. 

Samtidigt kan det vara svårt för kommunen att inkludera konsulterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Inte för att de inte vill, utan för att de bemanningsanställda kanske har valt den anställningsformen för att slippa engagera sig så mycket i arbetsplatsen. 

– Det finns konsulter som valt att bli just konsulter för att slippa vara med på arbetsplatsträffar och liknande. Det tycker jag kan vara svårt. Man behöver vara delaktig för att kunna bidra på bästa sätt. Annars blir konsulterna som en egen ö på arbetsplatsen.

Hanneli Lindholm arbetar med chefsfrågor på Akademikerförbundet SSR. Hon har talat med flera konsultchefer om den ofta bristande arbetsmiljön i socialtjänsten. Och hur det sätter konsultcheferna i en svår situation om arbetsmiljön hos kunden blir så dålig att konsulten till exempel blir sjukskriven.

– Kunden ska ju vara ansvarig för den fysiska arbetsplatsen under uppdraget. Men händer det något ligger en stor del av kostnaden på arbetsgivaren, även om det är arbetsmiljön hos kunden som är orsaken.

Hanneli Lindholm tror att konsultcheferna kan behöva stöd för att klargöra arbetsmiljöansvaret vid uthyrning. 

Därför funderar Svensk chefsförening nu på om de kan ta fram verktyg för att stödja arbetsmiljösamverkan mellan kunder och bemanningsföretag. Som tydliga uppdragsavtal, introduktionsplaner och checklistor.

Det delade arbetsmiljöansvaret har också varit uppe till diskussion i årets avtalsrörelse.

– Det här är en viktig branschfråga. Därför har vi kommit överens om att tillsätta en arbetsgrupp som ska jobba med det delade arbetsmiljöansvaret, säger Louisa Hegardt.

TEXT: JOHANNA KVARNSELL

*Som medlem i Akademikerförbundet SSR kan du läsa hela Chefstidningen på nätet. Logga in ovan och bläddra i PDF:erna.

Läs även

Annons