Uppsägningar – att klara det allra svåraste

För många nya chefer kommer det första avslutssamtalet som en kalldusch. Men man kan lära sig att hantera situationen – kanske till och med gå stärkt ur den.

En av de mindre angenäma sidorna med chefsuppdraget är att behöva säga upp en medarbetare. Den uppgiften är något som aspirerande chefer sällan tänker på. Eller förbereder sig inför. Det menar Anna Svartbeck Lilja, som har jobbat mycket med utvecklingsfrågor i ledningssammanhang och suttit i koncerner för flera stora organisationer.

– Det första en chef måste göra är bara att acceptera att avslutssamtal är känslomässigt svåra. Tycker man inte det ska man inte leda en organisation. Att bli av med jobbet kan vara en livsavgörande sak för en person. 

Det viktigaste inför en uppsägning är att förbereda sig väl. När det blir problem handlar det ofta om dålig tajming. Eller så har man väntat för länge med mötet.

– Om du låter tiden gå finns det stor risk att konflikten djupnar och smärtan förvärras.

Det kan också vara bra att tänka igenom olika scenarion och hur man ska agera om man ställs inför dem. "Rationalisering" är en vanlig psykologisk reaktion vid ett avslutssamtal. Exempel på det är när medarbetare bemöter beskedet om uppsägning med ”egentligen passar jag mycket bättre för andra arbetsuppgifter” eller ”jag har egentligen aldrig trivts här utan har länge tänkt att det är bäst för mig att byta”. Sådana uttalanden ska man inte ifrågasätta, utan snarare ta avstamp i för att uppmuntra medarbetaren att söka nya, bättre lämpade arbetsmiljöer och jobb.

Det allra svåraste en chef kan möta är kanske ändå någon som gråter hejdlöst. Åsa-Mia Fellinger, som är psykolog, psykoterapeut och författare av ledarskapsböcker, påtalar vikten av att låta förnuftet och inte känslorna styra i den situationen.

– Man ska naturligtvis agera med empati och respekt och inte släta över eller låta allt för positiv. Men man får inte heller trösta, eller svikta i lojaliteten med arbetsgivaren. Man gör ett stort misstag om man börjar hålla med den som ska bli uppsagd om att beslutet är fel. Det skapar bara förvirring.

 

Läs hela temat om uppsägningar i pappersutgåvan av Chefstidningen nr 2, eller som blädder-PDF här intill. Med exempel från Ericsson i Kista och Stadsmissionens verksamhet Unga Station i Stockholm.

Läs även

Annons