Uppkopplad ärkebiskop

Som ny ärkebiskop vill Antje Jackelén leda i stället för att bossa. Dialog och förtroende är hennes ledord i en tid då kyrkans ställning i samhället har försvagats.

Även om hennes nuvarande hem, Ärkebiskopsgården, präglas av historien – och så även hennes ämbete – är Antje Jackelén på många sätt en ledare i tiden. I våras startade hon en podcast ”Prata till punkt med ärkebiskopen” där hon samtalar med olika personer om existentiella frågor, den kristna tron och det goda samhället. Gäster i den första säsongen var bland andra komikern Jonas Gardell och den före detta friidrottaren Carolina Klüft. I höst kommer nya avsnitt. På mikrobloggen Twitter har hon omkring 12 500 följare och har publicerat över 4000 inlägg. Att verka i sociala medier ser Antje Jackelén som mer eller mindre självklart.

– Frälsningen ligger inte i sociala medier men religion handlar om relationer och det kan man bara ha genom kommunikation. Kyrkan har nog alltid använt sig av de kommunikationsmedel som har stått till buds. Det är egentligen inte mer märkvärdigt än så. En fördel är att det är lätt att komma i kontakt med mig. Nackdelen är att det i sociala medier blir mer tydligt att inte alla människor är snälla. Det man förr sa mellan skål och vägg basuneras nu ut. Det kan skada både andra och en själv.

Den ständiga ödmjukheten och avsaknaden av en målinriktad karriär skiljer henne från många andra ledare på en hög position. När Antje Jackelén pratar om sin karriär låter den som något hon har hamnat i snarare än sökt sig till. Att vara ärkebiskop kan säkert påminna om att vara vd för ett stort företag, tror hon, men skillnaderna är kanske ändå fler än likheterna.

– Bilden av en vd är att om den bestämmer något så sipprar det ned i organisationen, men så är Svenska kyrkan inte uppbyggd. Bara för att jag tycker något är det inte säkert att alla församlingar tar notis av det. 

Antje Jackelén ser sig mer som en ledare än en chef, som hon uttryckte i sitt tal på Idrottsgalan i januari i år. Hon vill vara lyhörd, empatisk och tydlig i relationen till sina medarbetare. Vikten av bra kommunikation och dialog är något hon återkommer till flera gånger under den timmeslånga intervjun. Det gäller dialogen med medlemmar och medarbetare men också med andra trossamfund, kulturlivet och näringslivet.

– Ett uttryck för min tro är viljan till dialog. Jag möter ibland en uppfattning att om man är troende så är man lite dum. Att det finns en motsättning mellan förnuft och tro, mellan religion och naturvetenskap. Att det inte är så är ett budskap jag vill ta längre.

TEXT: SALLY HENRIKSSON

*Läs en längre intervju med Antje Jackelén i Chefstidningen nummer 7.

Läs även

Annons