Unga ingenjörer vill gärna bli chefer

Bland ingenjörer under 40 år är det nära 80 procent som kan tänka sig att ta en chefsroll. Det visar en ny rapport av Sveriges Ingenjörer.

Över 70 procent av cheferna är idag nöjda med sin arbetssituation.

Foto: Getty Images

Råd från experten - till dig som vill bli chef

Beslutet
När du bestämt dig för att satsa på ett arbete med chefsansvar måste du förbereda dig på olika sätt. För att lyckas som chef behöver du vara medveten om vad rollen kan innebära. Reflektera över varför du vill bli chef, vad du vill åstadkomma och om du har ett uppriktigt intresse av att leda människor.

Gå metodiskt till väga
Ta reda på om någon chefstjänst kommer att utlysas inom rimlig tid på din arbetsplats. Berätta i så fall för din arbetsgivare om dina chefsplaner och beskriv på vilket sätt dina erfarenheter och din utbildning gör dig lämplig som chef. Om det inte finns några möjligheter att söka en chefstjänst internt så börja med att lägga ut ditt CV på olika rekryteringssajter.

När du söker en chefstjänst via annons
Läs annonsen noggrant, vad uttrycker den? Utgå från annonsens formuleringar och ordval när du skriver din ansökan. När du kommit på intervju, var noga med att ta reda på vad arbetsgivaren söker för chefsprofil. Ställ frågor kring ansvar, befogenheter och vilka förväntningar de har på den nya medarbetaren. Överväg sedan noga om detta är jobbet du verkligen vill ha.

Säg ja till ledande ansvar
Visa intresse för och säg ja när tillfälle ges att få ett uppdrag med arbetsledande ansvar. En projektledarroll ger dig ledarerfarenhet, möjlighet att visa vad du kan och en chans att verkligen känna efter om du är bekväm i en ledande roll.

Förbered dig för chefsrollen
Bygg upp din kompetens genom att till exempel läsa böcker om ledarskap, besöka relevanta branschmässor och seminarier. Använd ditt nätverk för att bolla dina chefs- och karriärtankar. Skaffa dig en mentor som kan stötta dig i din resa mot ditt första chefsjobb.

Källa: Sveriges Ingenjörer

Läs mer på sveriges ingenjörer.se

– Trots en stor arbetsbörda och nya förutsättningar med medarbetare på distans är intresset stort för att blir chef, vilket är glädjande, säger André Pierrou, chef för Medlemsutveckla och rekrytera på Sveriges Ingenjörer.

Resultaten visar motsatsen till de senaste årens rapportering om ett minskat intresse för chefsrollen. Över 70 procent av cheferna är idag nöjda med sin arbetssituation, och 83 procent av cheferna hade tackat ja till jobbet om de på förhand vetat vad rollen inneburit. Det som cheferna ändå upplever som mest krävande i jobbet är den stora arbetsmängden.

Läs också: Därför drar de unga cheferna

– Med den betydande strukturomvandling vi står inför, där ingenjörerna spelar en nyckelroll, är det viktigt att man kan rekrytera bra ingenjörschefer. Därför behövs ett realistiskt åtagande både vad gäller antal medarbetare och arbetstid, säger André Pierrou.

Läs även

Annons