Sveriges Kommunikatörer och KTH Executive School lanserar managementprogram

Sveriges Kommunikatörer lanserar tillsammans med KTH Executive School ett nytt ledarskapsprogram för kommunikationschefer.

Illustration: Getty Images

Agneta Rinman

Foto: privat

1
.

Programmet, Communication Executives Program – technology, business and leadership, kombinerar teknikutveckling, affärsutveckling, ledarskap och kommunikation och har tagits fram av Sveriges kommunikatörer och KTH Executive School tillsammans med ledare och experter.

Syftet är att öka förståelsen och kompetensen inom teknologi, affärsutveckling, ledarskap och kommunikation för att kunna ligga i framkant inom digital utveckling. Programmet är modulbaserat och deltagarna väljer i vilken ordning och under vilken tidsperiod man genomför dem. Deltagare som genomför samtliga moduler inom tre år diplomeras.

– I de ekosystem där vi är verksamma har vi sett hur Communication Executives roll har förändrats de senaste 15 åren. Idag är de här cheferna kritiska i utvecklingen av nya affärer och marknader och i den transformation som pågår. Därför är det här ett väldigt spännande program, säger Agneta Rinman, CEO, KTH Executive School.

Idag är de här cheferna kritiska i utvecklingen av nya affärer och marknader och i den transformation som pågår.

Agneta Rinman

Caroline Thunved

Foto: pressbild

2
.

KTH Executive School är en nischad aktör bland chefsutbildare. Här ligger fokus på teknik, affärsutveckling och strategi. Utbildningarna utgår alltid från deltagarnas egna aktuella utmaningar och problem.

– Vi vill bidra till den transformation som pågår i de flesta verksamheter och därför tycker vi att det är effektivt att skapa vi lärande kring chefernas verkliga utmaningar, konstaterar Agneta Rinman.

– Det uppstår ständigt nya utmaningar i takt med den allt snabbare tekniska utvecklingen där både organisation och arbetssätt sätts på prov. För att ligga i framkant och därmed framtidssäkra sin egen och/eller organisationens kompetens att omvandla utmaningar till möjligheter behövs ny kunskap. Och där hoppas vi att vårt nya program ska bidra, säger Caroline Thunved, VD och generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer.

Läs även

Annons