Svenska vd:ar mer tveksamma till AI än chefer globalt

En ny undersökning visar att svenska vd:ar är mer negativa till att att använda generativ AI än sina internationella kollegor.

Sofia Götmar-Blomstedt, vd på konsultfirman Pwc.

Foto: press

Verktyg som Chat GPT och Co Pilot är på allas läppar. I Sverige är vi typiskt sett innovationsinriktade, vi investerar i utveckling, är så kallade early adapters.

– Därför blev vi förvånade när vi först såg siffrorna, säger Sofia Götmar-Blomstedt, vd på konsultfirman Pwc.

Svenska vd:ar är mer tveksamma till att använda generativ AI – exempelvis tekniken bakom Chat GPT – i sina organisationer och företag. Det visar en global enkätundersökning som Pwc genomfört. 

32 procent av de globala företagen uppger att de har implementerat generativ AI under det senaste året, och 31 procent har ändrat sin teknikstrategi på grund av de nya verktygen. Svenska vd:ar har inte varit lika snabba, Bara 18 procent uppger att de har implementerat tekniken och 16 procent att de har ändrat sin teknikstrategi.

Vad beror skillnaden på?

– Vi ser att debatten i Sverige har handlat mycket om risker och avsaknad av regelverk. Den debatten har funnits i andra länder med men en reflektion är att vi  i Sverige gärna följer regelverket, om myndigheter säger att vi ska agera på ett visst sätt så följer vi rekommendationerna. Finns det däremot inte några regler, som i det här fallet, då uppstår osäkerhet, och man tvekar. 

Även när företagsledarna blickar framåt ser de globala företagen större möjligheter. Nästan sex av tio vd:ar globalt anser att AI kommer att öka kvaliteten på företagets produkter och tjänster under det kommande året, och knappt hälften menar att tekniken kommer att stärka förmågan att skapa förtroende. I Sverige är det bara fyra av tio vd:ar som instämmer i att AI kommer öka kvaliteten på företagets leveranser, medan endast en av fyra anser att tekniken kommer att förbättra möjligheterna att skapa förtroende.

– Det riskerar att sätta oss i ett sämre läge konkurrensmässigt, om vi hamnar allt för mycket efter, säger Sofia Götmar-Blomstedt. Det är viktigt även lyfta möjligheter det kan innebära, inte fokusera för mycket på utmaningar och risker.

Läs även

Annons