Svaret finns i mellanrummen

Mellanrum uppstår när en organisations ansvar eller förmåga upphör innan en annan organisations tar vid.
Antalet anlagda bränder i Gävleborgs län minskade med 37 procent mellan 2009 och 2010, för övrigt den första nedgången sedan 2001. Förklaringen är att en person anställts på halvtid inom polisen och på halvtid inom räddningstjänsten för att, bland annat och tillsammans med skolan, arbeta med ungdomar som visat intresse för att leka med elden.
Det här speglar något vi kommer att se mer av i framtiden; samverkan för att hantera saker som hamnat i mellanrummen mellan olika organisationer.
Mellanrum uppstår när en organisations ansvar eller förmåga upphör innan en annan organisations tar vid. Det blir lite glapp. Därför kan ungdomar på glid ibland slussas mellan socialtjänsten, hemmet, ungdomspsykiatrin, skolan och diverse behandlingshem eller anstalter. Var för sig förmår inte institutionerna leverera lösningar och de misslyckas även med att samverka på ett effektivt sätt.
När mitt trådlösa nätverk hemma slutade fungera hamnade jag i ett mellanrum. På Sony (datorn) hänvisade man till Microsoft (operativsystemet) som slussade mig vidare till Belkin (routern), där man föreslog att jag skulle kontakta Com Hem (bredbandsleverantören), som menade att det nog trots allt var internetinställningarna (Microsoft). Men lösningen fanns på annat håll. För några hundra kronor i timmen skickar en affär i närheten, som säljer datorer och datortillbehör, en person som handfast hjälper oss som hamnat i mellanrummen mellan olika It-företag.
Att identifiera mellanrum erbjuder stora möjligheterna att förnya såväl privata som offentliga verksamheter. Genom samverkan kan komplexa samhällsproblem få sina lösningar och både vården och hemtjänsten vidareutvecklas. Och många helt nya tjänster kan skapas när företag och organisationer tittar över sina samverkansmöjligheter.
I takt med att vi producerar allt mera tjänster kommer samverkansprojekt dessutom att utgöra en växande del av chefers arbetsvardag. Och man ska ha respekt för att uppgiften inte är helt okomplicerad. Det handlar ju – per definition – om att gå bortom olika gränser (inklusive de mentala) och att röra sig lite utanför det man har mandat och framför allt resurserna för att göra. Detta ska dessutom ske i samarbete med andra som måste övertygas om värdet i att samverka. Att initiera samverkansprojekt kräver därför passion, integritet och en hel del kreativitet. Man måste även vara prestigelös och ha förmåga att verkligen se saker ur många olika intressenters perspektiv. Ytterst handlar det ju om att identifiera fler och bättre sätt att skapa värden och vanligen då kanske i formen av nya eller vidareutvecklade tjänster. Mellanrummen erbjuder i den meningen chefer goda möjligheter, och delvis andra än hittills, att engagera sig i innovativt värdeskapande och kreativ verksamhetsutveckling. Men då måste de möjliga aktivitetsflödena snarare än de faktiska organisationsgränserna stå i fokus. Därför kan man säga, uttryckt i metaforer, att framtidens chefer är vare sig generaler eller dirigenter. Framtidens chefer är diplomater – gärna med humanistiska värderingar.RUTA ETT: Idag är vi drygt tre gånger så rika, räknat i fast penningvärde och per capita, som vi var 1950. Men bara nästan lika lyckliga. Vi är så vana att svaret ska vara ”tillväxt”. Men hur löd frågan?

RUTA RÄTT: Att ungdomar reser mycket är positivt. Med intryck från andra kulturer kan de bidra till integrationen här i Sverige när de väl är hemma igen. Så småningom får de dessutom makten.

RUTA FEL: Internationellt sett är vår frivilligsektor liten medan den offentliga är desto större. Något som ger legitimitet åt attityden att solidaritet och samhällsengagemang kan skötas via skatten.

Läs även

Annons