Surrealistisk vardag i Coronakrisen – 10 000 permitterade

Ovissheten. Det är det som skiljer coronakrisen från tidigare kriser. Det och omfattningen, säger Louise Burke, baschef för SAS kabinanställda.

Allt gick på några veckor. När en kurs för sommaranställda inleddes i början av mars hälsade Louise Burke dem välkomna med brasklappen att 10 procent av flygen – bland annat till Kina – stod still. Ett par veckor senare fick hon gå tillbaka och be dem avsluta kursen. Då var situationen den omvända: Endast 10 procent av flygen var kvar i luften.

– Det är en situation vi aldrig någonsin trodde vi skulle vara med om. Vi har haft askmoln och konflikter, men det har bara varit några dagar. Det här är helt surrealistiskt.

LOUISE BURKE ÄR CHEF över all kabinpersonal på SAS i Sverige. Hon sitter också i styrelsen för Svensk chefsförening. Och krisen skapar minst sagt nya frågeställningar och ställer andra krav på alla som sitter i chefsposition, konstaterar hon.

Både hon själv och 1100 kabinanställda är permitterade och jobbar bara 40 procent. Men de nästan 300 timanställda fick lämna sina jobb direkt. Och Louise Burke ser framför sig en kris som kommer att påverka SAS under lång tid. Hon tror att hela 2020 kommer att präglas av coronakrisen.

På den administrativa sidan har redan 120 tjänster varslats i Sverige och totalt är cirka 10 000 personer på SAS korttidspermitterade i Norge, Danmark och Sverige.

– Vi har pendlat mellan hopp och förtvivlan. Nu planerar vi för att det inte kommer att vara en normal situation under hela 2020. Men vi vet inte från dag till dag. Det är det som skiljer sig från alla övriga kriser: ovissheten.

Risken är stor att det inte räcker med de permitteringar som har gjorts.

Finns det risk för varsel även på kabinsidan?

– Det kan jag inte svara på, men det kommer troligen att behövas fler åtgärder av något slag. Just nu har vi inte intäkter alls. Bara kostnader.

På sina 40 procent jobbar Louise Burke en del hemifrån och en del på Arlanda. Avgångshallarna på flygplatsen står kusligt tomma och nästan varje dag som Louise Burke är där ser hon en ny butik som har stängt eller gått i konkurs.

Så gott som hela personalstyrkan på SAS är permitterad och kan vara så resten av året. På bara några veckor minskade antalet flygningar med 90 procent.

– Inte i sin vildaste fantasi kunde man föreställa sig att vi skulle ha bara ett till två plan som opererar all trafik från Stockholm, säger Louise Burke.

MEN DET HAR FUNNITS LJUSPUNKTER. De timanställda som förlorade sina jobb fick möjlighet att på kort tid utbilda sig för att hoppa in som stöd i bland annat vården och hjälpa till med transporter under coronakrisen.

– Det här är personal som är tränad att hantera stress, hot och nödsituationer lugnt och metodiskt. Det är idealiskt i en sån här situation och återkopplingen har varit väldigt positiv, berättar Louise Burke.

– Mitt i allt det här måste jag säga att försöken att få ut personal i samhällskritiska insatser har känts väldigt bra.

Vad coronakrisen kommer att innebära för flygbranschen på lång sikt är svårt att veta, säger Louise Burke som ändå tror att människor kommer att börja flyga igen när den är över.

– Vi lever i en global värld och resandet kommer fortsätta, men frågan är hur lång tid det tar.

Samtidigt höjs röster för att i samband med krisen ta tillfället att ställa om till mer klimatsmart resande och minska på flygandet. Hur det påverkar branschen som redan tidigare var pressad med många lågprisbolag på marknaden, vet nog ingen.

– Min gissning är att vi kommer tillbaka till en omformerad bransch. Det är sorgligt att etablerade flygbolag som haft lång verksamhet riskerar att försvinna. Men jag kan inte se att vi inte skulle komma tillbaka på vingarna igen och göra det bra, säger hon.

Samtidigt konstaterar hon att den kassa som SAS har avsatt för att investera i nya flygplan sinar varje dag.

– Är det något som är avgörande för miljön är det nya, mer bränslesnåla flygplan. Det här kom verkligen och grusade mycket i vår framtid, som för så många andra.

 

Text: Annika Clemens

Läs även

Annons