Strömavhopp bland kommunchefer

På ett år lämnar var tredje enhetschef inom Personal och HR på kommunen sitt jobb, visar en rapport från Akademikerförbundet SSR. – Läcker upp till en tredjedel av chefskollektivet per år är det akut, säger förbundets förhandlingschef Markus Furuberg.

En tredjedel av kommunernas enhetschefer inom Personal och HR lämnade sina jobb mellan 2014 och 2015. Situationen bland deras chefskollegor inom enheter som Ekonomi och finans, Administration och service, liksom Hälsa och sjukvård var densamma – över 30 procent lämnade sina tjänster inom loppet av ett år. Det visar Akademikerförbundet SSR:s nya rapport, baserad på siffror från SCB.

– Så här ser det förmodligen ut år efter år. Kompetensförsörjningen är en utmaning för alla kommuner, sa förbundets chefsekonom Katarina Lundahl på dagens presskonferens.

Enligt rapporten nyanställdes fyra av tio enhetschefer inom Personal och HR inom loppet av ett år. Motsvarande andel inom Socialt och kurativt arbete var en av tre. 

– Med det faktum att lönerna är lägre här än i andra branscher, med de (stora) antal medarbetare som varje chef i genomsnitt tycks ha och med den enorma personalomsättningen, så undrar jag vad man egentligen förväntar sig för resultat i verksamheten? Man kan inte ha så hög ambitionsnivå som uppdragsledare med de här förutsättningarna, kommenterar Martin Runefeldt, ledamot i Svensk chefsförenings styrelse och strategichef för HR på Försäkringskassan.

Rapporten visar att sju av tio enhetschefer i kommunerna är kvinnor. Trots att de har högre utbildning, större budgetansvar och fler underställda än sina manliga chefskollegor har de lägre lön. Snittlönen för ekonomicheferna, som oftast är män, ligger på närmare 50 000 kronor i månaden, jämför med 38 000 kronor för enhetscheferna inom äldreomsorgen.

TEXT: MARIEKE JOHNSON

*Sifforna avser 2015 och enhetschefer inom kommunen med minst tre års högskoleutbildning. För övriga enhetschefer är andelen avhopp lägre. 

Läs rapporten "Hur värderar kommunerna sina chefer?" här.

Läs även

Annons