Stort intresse för ledarskap bland unga

En ny undersökning visar att intresset för chefsjobb är stort bland unga.

Sofia Rasmussen, VD på Rasmussen Analys som tagit fram rapporten Ungdomsfokus 2022.

Foto: Katarina Ljungdahl

Om studien

Rapporten Ungdomsfokus görs för sjunde året i rad och bygger på en riksomfattande enkätundersökning med 1 000 respondenter i åldern 15-29 där 49 procent av de svarande är kvinnor, 49 procent är män, och två procent är annat.

Åtta av tio unga kan se sig själva som ledare i framtiden. Det framgår i den nya rapporten Ungdomsfokus 2022, framtagen av Rasmussen Analys tillsammans med Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.

– En majoritet av unga är nyfikna på chefs- och ledarrollen, något som går tvärtemot en vanlig föreställning om unga som spridits på senare år, säger Sofia Rasmussen, VD på Rasmussen Analys.

– Unga är bevisligen redo att ta på sig ledartröjan och driva på samhällsförändringen, säger hon.

 

Unga är bevisligen redo att ta på sig ledartröjan och driva på samhällsförändringen.

Sofia Rasmussen

Så kan chefer ta tillvara ungas driv att leda:

Var medveten om din roll som ambassadör!
Chefer och ledare inom en organisation är ansiktet utåt för den typ av ledarskap man marknadsför – hur du agerar i din roll påverkar om övriga anställda ser sig platsa som potentiella ledare.

Kommunicera att det är möjligt att förändra och påverka!
Unga som vill bli ledare drivs först och främst av en vilja att påverka och förändra sin verksamhet – var tydlig med att kommunicera denna möjlighet utåt i organisationen.

Peka på möjligheten som ledare att bidra till andra människors utveckling!
En annan vanlig drivkraft som unga uttrycker för att vilja bli chef är att få bidra till andra människors personliga utveckling. Kan din arbetsplats satsa på internutbildningar, eller avsätta tid för individuell coaching åt medarbetare?

Bevisa att ledare inte står ensamma när det blåser, och att det finns plats för misstag!
Många ser ledarskapsrollen som ensam och prestigefull – sträva i stället mot en arbetskultur som tillåter ledare att göra misstag och be om hjälp.

Arbeta med omvänt mentorskap och omvänd feedback!
Skicka signaler att ni värdesätter era anställdas perspektiv genom att låta talanger inom organisationen testa på att vara mentor åt en ledare inom företaget.

Källa: Rapporten Ungdomsfokus 

Enligt rapporten efterfrågar 15-29 åringar arbetsplatser som kan erbjuda meningsfullhet, balans, möjlighet att påverka och utlopp för kreativiteten. Baserat på studien har man tagit fram fem tips på hur chefer ska göra för att attrahera framtidens ledare. Här lyfts bland annat värdebaserat och inlyssnande ledarskap fram.

Läs även

Annons