Storebror ser dig

Är vi i city kan vi räkna med att fångas av någon kamera, uppmontrerad i ett gathörn. Men det finns regler för detta.

I dagens moderna samhälle blir det allt svårare att vara anonym. När vi befinner oss inne i city kan vi numera räkna med att vi fångas av någon kamera som är uppmonterad i något gathörn. Besöker man in i en butik är det också stor sannolikhet att butiken har någon form av kameraövervakning för att försvåra stölder och snatterier.
Vän av ordning kan ju nu möjligen fråga sig om det verkligen är så här illa (eller bra) och att det måste väl finnas några regler för kameraövervakning. Visst finns det regler. Det finns en lag som reglerar allmän kameraövervakning. Lagen anger bl. a att kameraövervakning ska ske med tillbörlig hänsyn till enskildas personliga integritet. Det ska göras en intresseavvägning mellan sökandens intresse att få anordna övervakning och de enskildas integritetsintresse. Vid bedömningen ska bl. a beaktas om det finns alternativa åtgärder till kameraövervakning. Kameraövervakning i butik kräver i allmänhet inte tillstånd utan det räcker med en anmälan till Länsstyrelsen. Dock krävs fackförenings godkännande. Om sådant godkännande inte ges krävs istället tillstånd.

Om istället kameraövervakning ska ske på platser dit allmänheten inte har tillträde, t ex arbetsplatser där endast personal vistas, gäller inte lagen om allmän kameraövervakning. Istället gäller personuppgiftslagen (PUL). Nu behöver inte arbetsgivaren bekymra som om tillstånd eller anmälan men självklart måste arbetsgivaren följa reglerna i PUL. Man ska naturligtvis beakta arbetstagarna personliga integritet och man måste göra en avvägning mellan vad arbetsgivaren vill uppnå med övervakningen (arbetsgivarens skyddsintresse) och det intrång i den personliga integriteten som blir en följd av övervakningen. Arbetsgivarens syfte med övervakningen ska vara tydliggjort och behovet konkret. Bevakningen ska endast få ske vid de relevanta tidpunkter som finns i förhållande till behovet. Arbetsgivaren måste informera de som berörs om att övervakning sker. Det finns naturligtvis ytterligare regler som arbetsgivaren måste tänka på i samband med att kameraövervakning sker. Att som arbetsgivare använda sig av dolda kameror är i allmänhet inte tillåtet. Det sistnämnda är dock något som jag upplever då och då i vissa arbetstvister, t ex avskedandetvister. Ofta har arbetsgivaren fått nog av stölder eller liknande och i smyg monterar upp en kamera för att få bevis som kan avslöja förövaren. Jag kan ha viss förståelse för att arbetsgivaren griper efter detta sista halmstrå för att få fast förövaren, men man ska ha klart för sig att man är inne och tassar på känsligt område.

Tekniken för oss dock vidare med stormsteg. Jag läste en artikel om Googles Glass som för tankarna till James Bonds värld. Tänk dig att du sitter på en restaurang. Övervakningen sker genom ett par glasögon hos den som sitter mitt emot dig vid bordet. Eller kanske bordet bredvid dig på restaurangen. ”Övervakningsvideon” streamas omedelbart till en hemsida på Internet där vem som helst eller någon utvald kan se dig och vad du gör. Titta ordentligt vad din chef har på sig för glasögon i morgon när ni träffas på jobbet. Kanske ett par Googles Glass… Litet läskigt är det…
Göran Smedberg
CROSS ADVOKATERLäs även

Annons