Spring i benen

Jag älskar hösten. Det ligger förväntan i luften och en känsla av en ny start.

Spring i benen


Jag älskar hösten. Det ligger förväntan i luften, och en känsla av en ny start. Jag tänker att jag nog alltid måste bo i ett land med så skiftande, härliga årstider. När när den krispiga luften och den regnvåta soluppgången bara ber om djupa andetag då tycker jag det är extra härligt att ta på träningsskorna och sticka ut i skogen. Det är jag inte är ensam om. Just friheten med löpning har gjort att det blivit allt fler som hoppat på den trenden. För mig är löpningen en stressdämpare. Jag blir av med spänningarna samtidigt som jag ofta bearbetar arbetet under tiden. Jag är helt övertygad om det påverkar mitt arbete positivt samtidigt som det bidrar till en bättre hälsa. I studien om morgondagens hälsokonsument, Opinion Hälsa, gör Kairos Future vartannat år en stor medborgarundersökning. Bland annat studeras svenskarnas attityder till arbete och hälsa. Betydelsen av att vårda sin hälsa för att orka med arbetet har visat sig öka stadigt sedan första mätningen 2008. En tydlig förändring mellan mätningarna 2008 och 2012 är att högre andelar av de yrkesverksamma uppger att det är viktigt för dem att träna för att orka med jobbet. Men också att äta bra och sova ordentligt. Framförallt visar undersökningen denna ökning hos högutbildade kvinnor som upplever att träning är en förutsättning för att orka med arbetet. Det här skulle kunna komma att spela stor roll för framtidens anställningsbarhet. Idag befinner sig fler yrkesarbetande kvinnor mitt i livspusslet. Högutbildade kvinnor i storstadsområden får barn relativt sent, vilket också innebär att deras föräldrar är äldre och i behov av hjälp. Det sker samtidigt som kvinnorna ska kliva på en chefsposition eller på annat sätt klättra vidare i karriären. I denna klämdhet från alla håll och med behov av motion är flexibel träning högst intressant. Därför att för alla, vem man än är, finns det bara tjugofyra timmar på ett dygn. Just därför tycker jag löpning är så enkelt. Var jag än är i världen kan jag relativt enkelt snöra på mig skorna och bege mig ut på en runda.

Läs även

Annons