Sju myndigheter ska flyttas från Stockholm

Regeringen vill flytta ut sju myndigheter från Stockholm till andra delar av landet. Det kan bli den största omlokaliseringen på över ett decennium – totalt beräknas omkring 500 jobb beröras.

Vid en presskonferens i dag meddelade statsminister Stefan Löfven (S) och civilminister Ardalan Shekarabi (S) att sju myndigheter ska flyttas från Stockholm. Det gäller både hela och delar av myndigheter. De myndigheter som berörs är Strålsäkerhetsmyndigheten, Tillväxtverket, Polarforskningssekretariatet, Myndigheten för kulturanalys, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, ESF- rådet och Universitets- och högskolerådet. Utlokaliseringarna ska bland annat ske till Växjö, Katrineholm, Luleå och Gotland.  

– Nu är det helt enkelt slut på centraliseringstrenden till Stockholm. Nu tillämpar vi istället ett hela-Sverige-perspektiv. Det ska finnas jobb i hela Sverige. Det ger en mycket mer levande arbetsmarknad, stärker det lokala näringslivet och ökar möjligheten att leva varierande liv runt om i vårt land. Här har de statliga myndigheterna en mycket viktig funktion att fylla, sa Stefan Löfven på presskonferensen.

Saco-S, som förhandlar för statsanställda akademiker, riktade omedelbart kritik mot beslutet, som man menar leder till att anställda slutar och att verksamheternas effektivitet försämras.

– Tidigare erfarenheter av att omlokalisera visar att det är mycket kostsamt och att verksamheterna påverkas negativt. Detta har tunga expertmyndigheter som Riksrevisionen och Statskontoret visat i utredningar. Regeringen borde lyssna på experterna och avbryta planerna på att flytta ut myndigheter, säger Lena Emanuelsson, ordförande för Saco- S, i ett pressmeddelande.

Ytterligare utflyttningar är dock att vänta, enligt regeringen.

– Vi är på inget sätt färdiga med det här arbetet. Vi kommer att fortsätta arbeta med omlokaliseringar, sa Ardalan Shekarabi på presskonferensen.

Flytten av de sju myndigheterna berör drygt 300 tjänster. Tillsammans med de fyra myndigheter som regeringen tidigare beslutat att, helt eller delvis, flytta från Stockholm omfattar omlokaliseringen drygt 500 jobb. Dessa fyra myndigheter är E-hälsomyndigheten (till Kalmar), Fastighetsmäklarinspektionen (till Karlstad), Statistiska centralbyrån (till Örebro) och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (till Skellefteå).

TEXT: MARIEKE JOHNSON

Läs även

Annons