Se upp för grupperna som ”äter chefer”

Vad gör man med arbetsgrupper som ”äter chefer”? Docent Christina Björklund vet att det i alla fall inte hjälper att byta chef.

De är vanligare än man tror, arbetsgrupperna som ”äter chefer”. De består ofta av experter, kanske svårrekryterade? I grupp är de sammansvetsade, inte sällan med en informell ledare i spetsen. De har makt på arbetsplatsen, och de har ingen som helst lust att bli ledda av någon, över huvud taget.

Christina Björklund, docent vid enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa på Karolinska institutet stöter på de här grupperna i sin forskning om mobbade chefer. De är nämligen mästare på att mobba bort chefer. Från gruppen, ofta också från organisationen.

- En av cheferna jag intervjuade i min studie berättade att han var den sjunde chefen som mobbades ut av en och samma grupp. Det blir ju nästan en belöningsstrategi! Gruppen får en ny chef, så fort de mobbar ut en annan, säger Christina Björklund.

"Man kastar in en ny chef och hoppas att det ska lösa sig."

Hon tror egentligen inte att det finns något ledarskapsknep som hjälper när det blir så här. Här måste man istället jobba med gruppen.

- Tyvärr hör vi ofta att man inte riktigt vågar. Man kastar in en ny chef istället och hoppas att det ska lösa sig. Men tro mig, det löser sig inte av sig själv. Ta hjälp av konsulter, HR eller företagshälsovård. I sista hand kanske ni måste splittra gruppen, säger Christina Björklund och konstaterar att de chefer som arbetar med här grupperna ofta blir utsatta från två håll. Dels från gruppen, men till slut också från ledningen.
- Ledningen har satsat på en ny chef som de tror ska klara att vända gruppen och när det inte sker så blir de besvikna och missnöjda. Som chef känner man då pressen och missnöjet också uppifrån.

 

Text: Helene Claesson Jennische 

 

 

Läs även

Annons